Szkolenia BHP – jak często powinny być przeprowadzane?

How Can We Help?
Drukuj

Pracodawcy powinni zapewnić pracownikom czyste i bezpieczne miejsce pracy. Należy przeszkolić pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno przed jej rozpoczęciem, jak okresowo podczas jje wykonywania. Takie szkolenie jest niezbędne dla bezpieczeństwa wszystkich. Jeśli pracodawca nie przeprowadzi takiego szkolenia, może zostać ukarany grzywną. Jeszcze poważniejszym skutkiem może być wypadek na stanowisku pracy. Wszyscy pracownicy muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa, niezależnie od swojej roli w firmie.

Każdy pracownik, w tym osoby odbywające staż oraz uczniowie szkół zawodowych, powinien przejść szkolenie z zakresu bezpieczeństwa. Szkolenie to odbywa się podczas godzin pracy i nie może wiązać się z opłatą ponoszoną przez pracownika. Jeśli ktoś zawiera nową umowę na to samo stanowisko w tej samej firmie, nie musi ponownie uczestniczyć w szkoleniu.

Rodzaje szkoleń BHP:

1. Szkolenie początkowe:

  • Szkolenie ogólne: Uczestnicy poznają główne zasady bezpieczeństwa oraz zasady udzielania pierwszej pomocy. Osoby uprawnione do prowadzenia takiego szkolenia to pracownicy służby bezpieczeństwa, specjaliści BHP lub pracodawca.
  • Szkolenie stanowiskowe: Jest dostosowane do konkretnego stanowiska pracownika. Umożliwia zapoznanie się z miejscem pracy, sposobem bezpiecznego wykonywania zadań oraz potencjalnym ryzykiem. W przypadku większych zmian w zakresie obowiązków pracownik może potrzebować dodatkowego szkolenia. Zazwyczaj prowadzą je pracodawca lub osoba nadzorująca. Po szkoleniu może odbyć się egzamin, a uczestnicy otrzymują kartę szkoleniową do podpisania.

2. Szkolenie okresowe: Jest to rutynowe sprawdzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa. Przeznaczone jest dla pracodawców, nadzorców, pracowników, inżynierów, personelu biurowego i wielu innych. Po szkoleniu następuje egzamin. Osoby, które go zdadzą, otrzymują certyfikat. Jeśli pracodawca nie jest w stanie zorganizować szkolenia w standardowych godzinach pracy, a jest dodatkowo umówione, pracownicy nadal otrzymują za to wynagrodzenie. Częstotliwość szkoleń zależy od stanowiska. Niektóre wymagają odnawiania wiedzy co roku, niektóre co trzy, pięć lub sześć lat. Część pracowników biurowych może nie potrzebować regularnych szkoleń. Jeśli ktoś już niedawno odbył podobne szkolenie w innej firmie, może być zwolniony z obowiązku ponownego szkolenia.

Unions Help Refugees