Rozszerzenie informacji o warunkach zatrudnienia dla pracownika

How Can We Help?
Drukuj

Rozpoczynając nową pracę, powinieneś/aś otrzymać informację o warunkach pracy. Twoje kierownictwo może po prostu wskazać ci odpowiednie przepisy kodeksu pracy albo regulaminu pracy, ale pewne kwestie muszą być przedstawione jasno:

 • Jeśli pracujesz w wielu lokalizacjach, powinieneś wiedzieć, jak się między nimi przemieszczać.
 • Jeżeli obowiązują cię układy lub porozumienia zbiorowe, musisz znać ich treść. Jeśli są to porozumienia ponadzakładowe, np. sektorowe, pracodawca musi ci powiedzieć jaka organizacja jest za nie odpowiedzialna.
 • W przypadku braku regulaminu pracy i regulaminu wynagrodzeń, musisz wiedzieć, kiedy i jak dostaniesz wypłatę, jak funkcjonują zmiany nocne oraz jak odnotowywać swoją obecność lub nieobecność.
 • Kierownictwo może dostarczyć bardziej szczegółowe informacje, jeżeli uzna to za konieczne. Gdyby coś się zmieniło w Twoich warunkach pracy – godzinach pracy, częstotliwości wypłat, ilości dni wolnych czy ważnych porozumieniach – informacje te powinny zostać zaktualizowane, i to w możliwie krótkim czasie, ale nie później niż w ciągu miesiąca.

Przy przyjmowaniu do pracy, otrzymasz informacje, które zawierają:

 • Twoje godziny pracy.
 • Przysługujące Ci przerwy oraz czas odpoczynku.
 • Zasady dotyczące nadgodzin oraz ich wynagrodzenia.
 • Jeśli pracujesz w systemie zmianowym, sposób jego organizacji.
 • Jeśli Twoja praca obejmuje różne lokalizacje, sposób przemieszczania się między nimi.
 • Ewentualne dodatkowe wynagrodzenia czy benefity.
 • Ilość przysługującego Ci płatnego urlopu.
 • Procedury związane z ewentualnym zakończeniem współpracy oraz możliwość odwołania się od decyzji o zwolnieniu.
 • Dostępność szkoleń oraz ich ogólne zasady.
 • Obowiązujące Cię umowy zbiorowe oraz organizacje, które je reprezentują.
 • W sytuacji, gdy firma nie posiada ustalonego regulaminu pracy, szczegóły dotyczące wypłat, pracy w nocy oraz ewidencjonowania czasu pracy.
Unions Help Refugees