Związki

Unions Help Refugees (UHR) to część ruchu związkowego

Nasz projekt działa w ramach Fundacji Centrum Organizacji Związkowych aby pomagać ukraińskim uchodźcom walczyć o swoje prawa na polskim rynku pracy i zagwarantować, że ich napływ nie wpłynie negatywnie na nasz rynek pracy. COZZ jest niezależną, neutralną politycznie organizacją pozarządową, której celem jest wzmacnianie i organizowanie związków zawodowych w Europie Środkowo-Wschodniej.
Fundacja COZZ powstała z inicjatywy Europejskiej Federacji Związkowej UNI EUROPA.

Uchodźcy i migranci w Polsce stanowią znaczącą grupę pracowników

W 2022 roku w Polsce liczba migrantów pracujących na oficjalnych umowach przekroczyła 1 milion osób, z czego ponad 800 000 to obywatele Ukrainy i Białorusi (ZUS 2023). Dla niektórych sektorów, takich jak budownictwo, opieka czy transport, migranci są kluczowym elementem siły roboczej. Dodatkowo, w ciągu kolejnych czterech lat wśród osób wchodzących na rynek pracy w Polsce (czyli osiągających 18 lat) – sama młodzież ukraińska będzie stanowiła 19 procent (Eurostat 2023, 2024).

Znaczy to, że w kolejnych latach nie tylko co najmniej co 5 osoba wchodząca na rynek pracy będzie pochodzić zza granicy, ale też, że procentowo udział cudzoziemców w naszym rynku pracy będzie dalej rosnąć powyżej obecnych 6,5%.

Kilka ważnych kwestii, na które warto zwrócić szczególną uwagę:

  • Bariera językowa – pracownicy mogą napotykać trudności w komunikacji z polskimi kolegami, jak również w rozumieniu zasad i przepisów dotyczących związków
  • Krótsza perspektywa – spowodowana niestabilnością ich sytuacji w Polsce i w kraju pochodzenia, która często prowadzi do dążenia do natychmiastowych, wyższych zarobków zamiast lepszych warunków pracy w dłuższej perspektywie.
  • Uprzedzenia do związków zawodowych – ruch związkowy w krajach postsowieckich jest mniej kojarzony z walką o prawa pracownicze niż w Polsce.

W kontaktach z pracownikami migracyjnymi zidentyfikowaliśmy te i inne kwestie i wypracowaliśmy sposoby jak sobie z nimi radzić. Nasze materiały mogą pomóc z tym problemem polskiemu ruchowi związkowemu.

O naszych materiałach:

Przygotowane przez nas materiały służą związkom zawodowym do ułatwienia współpracy z pracownikami ze Wschodu. Mogą być też wsparciem w rozmowach z członkami o obecności Ukraińców, Białorusinów i innych cudzoziemców w związku zawodowym i w miejscu pracy. Wszystkie materiały można łatwo dostosować – zostawiliśmy na nich specjalnie puste miejsce na logo organizacji, udostępniamy też wersje łatwe do edycji i sam tekst do dowolnego wykorzystania. Dzięki temu każdy związek zawodowy może łatwo skorzystać z tych treści i dostosować je do swoich potrzeb.

  • Ulotka – przygotowana przez nas ulotka jest skierowana do niezrzeszonych pracowników. Ma polską i ukraińską wersję językową. Może przeczytać ją każdy, ale wypisane na niej argumenty powinny szczególnie trafiać do pracowników zza wschodniej granicy, którzy mają inne od polskich doświadczenia ze związkami zawodowymi. Logo UHR na środkowej części ulotki można łatwo zamienić na logo związku.
  • Plakat “Związki są dla wszystkich” – treść plakatu zachęca wszystkich pracowników do wspólnego działania. Plakat jest przygotowany w j. polskim i ukraińskim, z możliwością dodanie swojego logo. Zachęcamy do wywieszenia obydwu wersji językowych obok siebie.
  • Plakat “Razem łatwiej” – plakat skierowany do polskich pracowników i członków związku. Pokazuje, że dzięki zaangażowaniu pracowników zza granicy, związek może rosnąć w siłę. Z łatwością można dodać na niego własne logo.
  • Ulotka dla członków związku – skierowana do członków związku ulotka rozwiewa wątpliwości związane z dołączaniem pracowników ze wschodu do organizacji.
  • Ulotka dla pracowników z Ukrainy i Białorusi – ulotka obala najważniejsze mity i stereotypy o związkach zawodowych, które są popularne wśród pracowników zza wschodniej granicy. Dostępna w ukraińskiej i polskiej wersji językowej
  • Gazetka – zawiera przykładowe teksty dotyczące pracowników z Ukrainy i innych krajów. Pomaga zrozumieć ich perspektywę i może być źródłem wiarygodnych informacji o sytuacji uchodźców w Polsce.
  • Oferta wsparcia – nasz zespół może pomóc twojej organizacji rosnąć. Jeśli chcesz aktywnie włączać pracowników ze wschodu w szeregi swojego związku, skontaktuj się z nami!

Baza wiedzy dostępna na naszej stronie

Na naszej stronie można znaleźć materiały w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim dotyczące działalności związków zawodowych oraz podstaw prawa pracy w Polsce. Po wybraniu dowolnego artykułu z bazy wiedzy możemy przełączyć język uzyskać tą samą treść w wybranym języku.

Wszystkie materiały na naszej stronie objęte są licencją Creative Commons – o ile nie ustalono inaczej, można je dowolnie kopiować, udostępniać i modyfikować pod warunkiem podania źródła (uhr.org.pl).

Unions Help Refugees