Słowniczek

termin polskiukraińskibiałoruskirosyjskiuwagi
Związki zawodowe
Umowa o pracę
Umowa zlecenia
L4
Świadectwo pracy
Wynagrodzenie
Unions Help Refugees