Polityka prywatności

Wasza prywatność jest dla nas na prawdę ważna. Na tej stronie znajdziecie informacje na temat wszystkich gromadzonych przez nas danych i oraz możliwości ich ograniczenia, lub usunięcia. Informacje te będą stale aktualizowane wraz z rozwojem naszych systemów.

Strona wykorzystuje własne narzędzie analityczne Matomo. Zbieramy niewielką ilość standardowych danych, które nigdy nie opuszczają naszego serwera i w żadnym wypadku nie są udostępniane żadnej stronie trzeciej. O ile nie robi już tego twoja przeglądarka – możesz wybrać, żeby i te dane nie były gromadzone;

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.


 1. Informacje ogólne
  1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: uhr.org.pl. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt (@) uhr.org.pl.
  2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest:
   CENTRUM ORGANIZOWANIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
   ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa, NIP: 525-26-86-376.
  3. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
  4. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
   1. Obsługa zapytań przez formularz
   2. Kontakt ze zgłaszającymi się osobami
   3. Prezentacja organizacji i informacji o prowadzonych działaniach
   4. Doraźne gromadzenie podstawowych danych o wykorzystaniu strony.
  5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
   2. Serwis zapisuje plik cookie (tzw. „ciasteczka”) wyłącznie dla ustawień języka, co zgodnie z regulacjami RODO nie wymaga komunikatów ani osobno wyrażanej zgody.
 1. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
  1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
  2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający klucz Operator może je odczytać. Oznacza to, że dane są niedostępne nawet dla technicznych administratorów serwera, który wynajmujemy. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia lub wycieku danych z serwera.
  3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja haszująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
  4. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
  5. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
  6. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 1. Hosting
  1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach wyspecjalizowanego w gwarancji podwyższonej prywatności danych dostawcy usług hostingowych 1984, jego politykę prywatności można znaleźć na stosownej stronie.
Unions Help Refugees