Czego potrzeba aby włączać obcokrajowców do związku?

O naszym doświadczeniu

Od 2024 roku pomagamy pracownikom dołączać do związków zawodowych i walczyć o wyższe płace i jej lepsze warunki. Udzielamy bezpłatnych konsultacji osobom, które spotkały się z łamaniem ich praw w miejscu pracy: niewypłacaniem wynagrodzeń, wypadkami, dyskryminacją i mobbingiem. Prowadzimy dostępny całą dobę telefon zgłoszeniowy, oraz rozbudowaną bazę wiedzy w 4 językach. Od ponad 1,5 roku aktywnie dzielimy się też naszą wiedzą w formie szkoleń. A od września 2023 roku prowadzimy otwarte webinary w języku ukraińskim. Główne tematy to polskie prawo pracy w praktyce, bezpieczeństwo zatrudniania, przeciwdziałanie wypaleniu i stresowi oraz działalność związkowa. Prowadziliśmy szkolenia i warsztaty dla pracowników i beneficjentów największych organizacji.

Jak nie wykluczać innych migrantów

Koncentrujemy się na pracownikach z Ukrainy i Białorusi, ponieważ stanowią największy odsetek cudzoziemców zatrudnionych w naszej gospodarce. Jednak większość z poruszanych przez nas kwestii dotyczy wszystkich pracowników-migrantów, niezależnie od tego skąd są. Chociaż czasem bariera w kontakcie może wydawać się większa niż w przypadku naszych sąsiadów zza wschodniej granicy, nasze materiały (rady? zależy co wyżej w tekście) można stosować rozmawiając z pracownikami z dowolnego innego kraju.

Przemyśleć formy płatności

Związek zawodowy, pragnący włączyć pracowników migracyjnych do swoich szeregów, może napotkać trudności przy określeniu strategii pobierania składek, ze względu na potencjalny brak konta bankowego lub zatrudnienie nieoficjalne. Chociaż nie istnieje uniwersalny przepis, możemy podzielić się kilkoma rekomendacjami:

  1. Spisanie reguł oskładkowania w dwóch językach – polskim i rodzimym języku pracownika.
  2. Dyskusja o wysokości składek z pracownikami – z uwagi na wysyłanie pieniędzy do kraju pochodzenia przez pracowników migracyjnych, ten sam rozmiar składki może być dla nich obciążający.
  3. Otwarcie się na różne formy płatności, czy to gotówką, czy przez konto kolegi, z uwagi na brak konta w polskim banku.

Przydatne zasoby

Unions Help Refugees