Kiedy pracodawca popełnia przestępstwo? Co można zrobić?

How Can We Help?
Drukuj

Co zrobić, jeśli pracodawca popełnił przestępstwo? Jeśli wiesz o przestępstwie popełnionym przez pracodawcę, możesz to zgłosić:

  1. Osobiście w najbliższej komendzie policji.
  2. Pisemnie, przesyłając zgłoszenie do policji lub prokuratury.

Jak powinno wyglądać zgłoszenie? Zgłoszenie powinno zawierać:

  • Opis zdarzenia.
  • Dane sprawcy (jeśli są znane).
  • Twoje dane kontaktowe i dane osoby poszkodowanej (jeśli to nie ty).
  • Czas i miejsce zdarzenia.
  • Szczegóły szkody (jeśli dotyczy mienia).
  • Informacje o świadkach.
  • Dowody (jeśli są dostępne).
  • Zgłoszenie powinno być datowane i podpisane.

Na jakie prawa można się powołać? Jeśli chodzi o naruszenie praw pracowniczych, istnieją artykuły w kodeksie karnym i kodeksie pracy, które chronią prawa pracowników. Pracodawca może zostać ukarany za złośliwe lub uporczywe naruszanie tych praw. To oznacza, że działania były celowe i miały na celu zaszkodzenie pracownikowi.

Łamanie praw pracowniczych nie zawsze jest klasyfikowane jako przestępstwo – czasem to tylko wykroczenie. Łamanie praw pracowniczych jest przestępstwem jeśli działanie pracodawcy jest celowe, złośliwe lub uporczywe.

Jeśli pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia zgodnie z wyrokiem sądu, jest to również uznawane za przestępstwo. Jeśli jednak nie ma takiego wyroku, jest to traktowane jako wykroczenie.

W razie wypadku w pracy pracodawca ma obowiązki, takie jak udzielenie pierwszej pomocy i zawiadomienie odpowiednich organów. Jeśli tego nie zrobi, może zostać ukarany grzywną lub innymi konsekwencjami. Wypadki klasyfikowane jako “ciężkie” mają konkretne definicje, takie jak trwałe uszkodzenie ciała czy niezdolność do pracy. Jeśli podejrzewasz, że doszło do takiego wypadku, ważne jest, aby zgłosić to odpowiednim organom.

Unions Help Refugees