Kiedy pracownik może rozwiązać natychmiastowo umowę o pracę?

How Can We Help?
Drukuj

Możesz zakończyć umowę o pracę natychmiast, nie zachowując okresu wypowiedzeniu, jeśli pracodawca narusza twoje podstawowe prawa. Twoja decyzja jest ważna od chwili, gdy poinformujesz o tym pracodawcę, nawet jeśli nie podpisze on tego dokumentu.

Powody do natychmiastowego zakończenia umowy:

  • Mobbing, dyskryminacja, nierówne traktowanie lub molestowanie.
  • Brak ubezpieczenia społecznego czy niepłacenie składek.
  • Opóźnienia w wypłatach lub nieprawidłowe wypłaty.
  • Złe warunki pracy, uniemożliwianie wypoczynku w wymiarze dziennym i tygodniowym, brak urlopu.
  • Niezajmowanie się wypadkami w pracy.

Jeśli zakończysz umowę z tych powodów, masz prawo do odszkodowania w wysokości pensji za okres wypowiedzenia. Jeśli umowa była na czas określony, otrzymasz odszkodowanie za pozostały czas trwania umowy, ale nie więcej niż za okres wypowiedzenia.

Jeśli zdecydujesz się na natychmiastowe zakończenie umowy, najlepiej zrobić to na piśmie, podając powód. Możesz zrobić to ustnie (poprzez tak zwane oświadczenie woli). W takiej sytuacji w przypadku postępowania sądowego ponosisz ciężar dowodu.

Po zakończeniu umowy pracodawca musi dać ci świadectwo pracy. To jego obowiązek, nawet jeśli się z tobą nie zgadza. Ma prawo złożyć pozew do sądu. Jeśli sąd zdecyduje, że nie miałeś powodu do natychmiastowego zakończenia umowy, możesz musieć zapłacić odszkodowanie pracodawcy.

Podstawa prawna: art. 55 §11 Kodeksu pracy 

Unions Help Refugees