Zmiany w ustawie o cudzoziemcach

How Can We Help?
Drukuj

7 kwietnia 2023 roku wprowadzono nowe zmiany w Ustawie o Cudzoziemcach. Zmiany te dostosowują się do aktualizacji w UE i wprowadzają zmiany w kompetencjach Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Niektóre zadania, które dotychczas wykonywał Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, teraz będą realizowane przez Straż Graniczną.

Straż Graniczna będzie decydować o takich sprawach jak:

  • Kiedy cudzoziemcy powinni opuścić kraj.
  • Dawanie im więcej czasu na opuszczenie kraju.
  • Przyznawanie zezwoleń na pobyt tolerowany lub humanitarny
  • Wydawanie lub zmienianie konkretnych dokumentów.
  • Wysyłanie cudzoziemca do innego kraju UE.
  • Wydawanie poleceń wyjazdu dla obywateli UE lub ich rodzin.

Jeśli sprawa cudzoziemca była już rozpatrywana w momencie wprowadzenia zmian, Urząd do Spraw Cudzoziemców dokończy ją.

Odwołania i wyjazd:

Jeśli ktoś nie zgadza się z decyzją, ma 7 dni na odwołanie. Jeśli cudzoziemcowi zostanie wydane polecenie opuszczenia kraju, ma na to co najmniej 8 dni.

Powrót:

Po otrzymaniu polecenia opuszczenia kraju cudzoziemiec może nie być dopuszczony do powrotu nawet do 10 lat, zwłaszcza jeśli stanowi SG uzna, że stanowi zagrożenie. Jednak jeśli oczekuje się, że będzie przestrzegał przepisów, może mu być pozwolony powrót do Polski i innych krajów strefy Schengen.

Nowe zasady dotyczące długoterminowych pobytów:

Aby przebywać w kraju długoterminowo, trzeba teraz wykazać się znajomością języka polskiego na poziomie B1. Nowe sposoby potwierdzania znajomości języka będą wymienione w rozporządzeniu.

Zmiany dla studentów i badaczy:

Niektóre miejsca, takie jak instytuty badawcze, nie potrzebują już specjalnego pozwolenia na przyjmowanie cudzoziemców do nauki.

Wsparcie dla Białorusinów:

Będą nowe przepisy pomagające Białorusinom w Polsce. Niektórzy Białorusini będą mogli uzyskać polski dokument podróży za darmo. Ponadto będzie łatwiejszy sposób na uzyskanie tego dokumentu, zwłaszcza dla tych, którzy mają problemy z uzyskaniem dokumentów w swoim kraju ojczystym. Zmiany te zaczną obowiązywać 1 czerwca 2023 roku, ale potrzebują końcowej akceptacji Ministra Spraw Wewnętrznych.

Elektroniczny dokument dla Ukraińców:

Ukraińscy rodzice mogą uzyskać elektroniczny dokument dla swoich dzieci. Będzie on pokazywał, że mają specjalny numer, i służy także jako dokument pobytowy.

Unions Help Refugees