Зміни в уставі про іноземців

How Can We Help?
Drukuj

7 квітня 2023 року набули чинності поправки до Закону “Про іноземців” та інші закони – Закон від 9 березня 2023 року про внесення змін до Закону “Про іноземців” та інші закони” (Законодавчий вісник, поз. 547).
Нові положення адаптують національне законодавство до змін у Шенгенській інформаційній системі ЄС та вносять зміни до існуючих повноважень Голови Управління у справах іноземців.
Зміни стосуються апеляційної інстанції у справах про зобов’язання іноземця до повернення (і пов’язаних з ними справах) та положень, що регулюють проведення цих проваджень.

Деякі з попередніх повноважень Голови Управління у Справах Іноземців були передані

Головнокомандувачу Прикордонної служби, як органу вищого рангу по відношенню до командирів підрозділів і постів Прикордонної служби. Зміни стосуються провадження у справах про

 • зобов’язання іноземця повернутися;
 • продовження строку для добровільного виїзду (раніше строк для добровільного повернення – зміна номенклатури)?
 • надання дозволу на проживання з гуманітарних причин та дозволу на толерантне перебування;
 • анулювання дозволу на перебування з гуманітарних міркувань та дозволу на толерантне перебування;
 • видача або заміна карти перебування іноземцю, який отримав дозвіл з гуманітарних причин; та
 • видача або заміна документа “дозвіл на толерантне перебування”;
 • зняття заборони на повторний в’їзд;
 • передача іноземця іншій державі-члену Європейського Союзу, державі-члену Європейської асоціації вільної торгівлі ( EFTA) – стороні Угоди про Європейський економічний простір або Швейцарській Конфедерації (на підставі міжнародного договору про передачу та прийом осіб, чинного від 13 січня 2009 року),
 • Екстрадиція громадянина ЄС або члена сім’ї, який не є громадянином ЄС,
 • скасування рішення про примусове повернення громадянина ЄС або члена сім’ї, який не є громадянином ЄС, або члена сім’ї, який не є громадянином ЄС.

У справах, що залишаються незавершеними – на дату набуття чинності зміненого Закону, будуть застосовуватися чинні положення, а Голова Управління у Справах Іноземців буде зобов’язаний завершити всі провадження як орган вищого рівня.

Строки звернення до Прикордонної служби
Термін звернення до Головного командира Прикордонної служби у справах, наприклад, про зобов’язання іноземця повернутися, становить 7 днів.

Добровільний виїзд

Мінімальний термін добровільного виїзду, який буде дозволений у рішенні про зобов’язання іноземця повернутися, становитиме 8 днів.

Заборона на повторний в’їзд

Максимальний термін заборони на повторний в’їзд в рішенні про зобов’язання іноземця повернутися і термін дії внесення даних іноземця до списку іноземців, перебування яких на території Республіки Польща є небажаним, буде продовжено до 10 років, і це буде застосовуватися у випадках, коли відповідне рішення або внесення обґрунтоване міркуваннями оборони, державної безпеки або охорони громадської безпеки і порядку.

З іншого боку, орган (Прикордонна служба), який приймає рішення про зобов’язання іноземця повернутися із зазначенням дати його добровільного виїзду, може скасувати рішення про заборону повторного в’їзду на територію Польщі та інших держав Шенгенської зони. Основною передумовою буде оцінка, що існує висока ймовірність того, що іноземець, у разі повторного в’їзду на територію Польщі, буде дотримуватися правового порядку, в тому числі положень міграційного законодавства.

Головнокомандувач Прикордонної служби також стане органом, до виключної компетенції якого належить виконання завдань, пов’язаних з наданням допомоги іноземцям у добровільному поверненні та допомоги, пов’язаної з передачею іноземця іншій державі-члену Європейського Союзу, відповідальній за розгляд заяви про надання міжнародного захисту.

Зміни – Дозвіл на проживання довгострокового резидента ЄС (Зміни набувають чинності з 24 червня 2023 року і будуть застосовуватися до поточних проваджень)

Однією з умов надання дозволу на проживання довгострокового резидента ЄС є наявність підтвердженого знання польської мови на рівні В1 (офіційна сертифікація знання польської мови на рівні В1).

Знання мови може бути підтверджено шляхом використання іноземцем інших сертифікатів на рівні не нижче B1. Перелік інших сертифікатів буде визначений у розпорядженні міністра внутрішніх справ.

Суб’єкти, звільнені від обов’язку отримання дозволу міністра внутрішніх справ на прийом іноземців з метою вступу або продовження навчання (розширення переліку суб’єктів). (Зміни набирають чинності з 7.03.2023).

До категорії суб’єктів, які не підлягають погодженню з міністром у справах внутрішніх справ з метою

 • допуску іноземців з метою вступу або продовження навчання, належатимуть
 • науково-дослідні інститути в розумінні закону від 30 квітня 2010 року про науково-дослідні інститути
 • науково-дослідні інститути Польської академії наук у розумінні закону від 30 квітня 2010 року про Польську академію наук
 • польський проїзний документ для іноземця (зміни з 23.04.2023).

Зміни в цьому відношенні спрямовані на поліпшення правової та фактичної ситуації білоруських громадян, які перебувають на території Польщі.
Буде введена нова підстава для звільнення від сплати збору за видачу польського проїзного документа для іноземця (стосується осіб, які мають громадянство, визначене розпорядженням міністра, уповноваженого у справах внутрішніх справ).
Також буде запроваджено альтернативну підставу для видачі польського проїзного документа для іноземця. Це має на меті забезпечити швидшу та спрощену видачу такого документа іноземцям, які мають труднощі з отриманням проїзних документів у країнах їхнього громадянства.

Застосування цього рішення залежатиме від видання відповідного нормативного акту міністром, відповідальним за внутрішні справи. Вищезазначені зміни набудуть чинності 1 червня 2023 року.

Електронний документ diia.pl (неповнолітні громадяни України)

Зміни також передбачають запровадження правової підстави для надання електронного документа в публічному мобільному додатку diia.pl громадянину України, який вже завантажив електронний документ з персональними даними неповнолітньої дитини, яка перебуває під його/її батьківською опікою. Цей документ підтверджує, що громадянин України є власником номера PESEL зі статусом “UKR” і одночасно є дозволом на проживання.
Міністр, відповідальний за інформатизацію, опублікує (в Офіційному віснику Республіки Польща “Monitor Polski”) повідомлення із зазначенням дати впровадження технічних рішень, які дозволять застосовувати нові положення.

Unions Help Refugees