Zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia i opłacanie składek

How Can We Help?
Drukuj

Obowiązkiem pracodawcy jest obliczać i odprowadzać składki od twojego wynagrodzenia, w szczególności na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także zaliczkę na podatek dochodowy. Pracodawca ma obowiązek w ciągu 7 dni zgłosić cię do ZUS i NFZ oraz opłacać składki na ubezpieczenia od całości wynagrodzenia. Musi to zrobić, jeśli pracujesz na podstawie umowy o pracę, umowy agencyjnej czy umowy-zlecenia. Nie dotyczy to umowy o dzieło. Firma prywatna opłaca składki do 15. każdego miesiąca.

Masz prawo do informacji o tym, czy pracodawca zapłacił składki i jakiej były wysokości. Pracodawca powinien okresowo doręczać ci pisemne raporty (RMUA). Mogą być one przekazywane w formie elektronicznej, ale tylko jeśli wyrazisz na to zgodę. Raport RMUA przekazuje się ubezpieczonemu w podziale na poszczególne miesiące i powinnaś/powinieneś dostać raport za miniony rok najpóźniej do 28 lutego. Możesz też dostać go wcześniej, jednak nie częściej niż raz na miesiąc – za miesiąc poprzedni.

Pracodawca jest zobowiązany odprowadzać składki oraz zaliczki na podatek od całości wynagrodzenia faktycznie wypłaconego danej osobie. Niedopuszczalne jest płacenie całości lub części wynagrodzenia bez jego opodatkowania i odprowadzenia składek (tj. przekazywanie części wynagrodzenia pod stołem).

Unions Help Refugees