Zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia i opłacanie składek

Drukuj

Oprócz umowy zawartej na piśmie, pracodawca jest ponadto zobowiązany – w terminie do 7 dni – zgłosić cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz opłacać składki na ubezpieczenia. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy obcokrajowiec pracuje na podstawie umowy o pracę, jak i w ramach umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia), nie dotyczy to umowy o dzieło.

Obowiązkiem pracodawcy jest obliczać i odprowadzać składki od twojego wynagrodzenia, w szczególności na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także zaliczkę na podatek dochodowy. Firma prywatna opłaca składki do 15. każdego miesiąca.

Masz prawo do informacji o tym, czy pracodawca zapłacił składki i jakiej były wysokości. Pracodawca powinien okresowo doręczać ci pisemne raporty (RMUA). Mogą być one przekazywane w formie elektronicznej, ale tylko jeśli wyrazisz na to zgodę. Raport RMUA przekazuje się ubezpieczonemu w podziale na poszczególne miesiące i powinnaś dostać raport za miniony rok najpóźniej do 28 lutego. Możesz też dostać go wcześniej, jednak nie częściej niż raz na miesiąc – za miesiąc poprzedni.

Pracodawca jest zobowiązany odprowadzać składki oraz zaliczki na podatek od całości wynagrodzenia faktycznie wypłaconego danej osobie. Niedopuszczalne jest płacenie całości lub części wynagrodzenia bez jego opodatkowania i odprowadzenia składek (tj. przekazywanie części wynagrodzenia pod stołem).

Feedback