Minimalna stawka godzinowa a wysokość minimalnego wynagrodzenia

How Can We Help?
Drukuj

Co jeśli pracownik na pełny etat nie zarabia minimalnego wynagrodzenia z powodu liczby godzin pracy? W takim przypadku pracodawca musi dopłacić do wynagrodzenia pracownika, tak by osiągnęło ono minimalne wynagrodzenie, czyli w 2023 roku kwotę 3600 PLN. Dopłata dotyczy każdej godziny pracy i jest różnicą między stawką wynagrodzenia a stawką wynikającą z podziału minimalnego wynagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenie a działalność jednoosobowa i umowy cywilnoprawne: Minimalne wynagrodzenie nie dotyczy osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz tych zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Niemniej jednak, od 2017 roku minimalne wynagrodzenie dotyczy także umów zlecenia i umów o świadczenie usług. Jest ono co roku waloryzowane, a w 2023 roku wynosi 23,50 PLN.

Unions Help Refugees