Мінімальна погодинна заробітна плата та розмір мінімальної заробітної плати

Drukuj

Що робити, якщо штатний працівник не отримує мінімальної заробітної плати за результатами відпрацьованого часу?

У такому випадку роботодавець зобов’язаний скорегувати оплату праці відповідно до розміру мінімальної заробітної плати, тобто до 3010 злотих брутто (до оподаткування) у 2022 році. Вирівнювання застосовується до кожної робочої години і є різницею, що виникає із заробітної плати, що підлягає виплаті, та заробітної плати, що утворюється в результаті ділення мінімальної заробітної плати на кількість відпрацьованих годин.

Мінімальна погодинна ставка і господарська діяльність (działalność gospodarcza) та цивільно-правовий договір (umowa cywilnoprawna)

Мінімальна погодинна ставка не поширюється на роботу самозайнятих осіб, а також осіб, зайнятих на підставі договору підряду (umowa o dzieło). Проте з 2017 року мінімальна погодинна оплата поширюється на договір доручення (umowa zlecenia) та договір на надання послуг (umowa o świadczeniu usług). Вона також індексується щороку, так, у 2022 році становить 19,70 злотих (перед оподаткуванням). Звичайно, у випадку цивільно-правових договорів немає необхідності вирівнювати заробітну платню відповідно до мінімальної зарплати, навіть якщо ця сума є нижчою і є результатом кількості відпрацьованих годин.

Feedback