Коли працівник може розірвати трудовий договір достроково?

How Can We Help?
Drukuj

Правові підстави:
Стаття 55 §11 Трудового кодексу
 Працівник може розірвати трудовий договір без попередження (негайно), якщо роботодавець грубо порушив основні обов’язки перед працівником. Таке розірвання не може бути “заблоковане” роботодавцем жодним чином, оскільки воно набуває чинності з моменту вручення заяви роботодавцю. Навіть якщо роботодавець не захоче підтвердити отримання такого документа (поставити підпис), це не змінить результату – тобто його вручення. Таким чином, розірвання трудового договору набуде чинності.
 
Які причини є підставою для розірвання трудового договору з вини роботодавця?

  • переживання працівником мобінгу, дискримінації, нерівного ставлення, домагань, сексуальних домагань або порушення особистих прав працівника (на практиці це поширені випадки, коли працівники вирішують подати роботодавцю заяву про звільнення);
  • неоформлення працівника на соціальне страхування, несплата внесків до Фонду соціального страхування;
  • повне припинення роботодавцем виплати заробітної плати, а також виплата заробітної плати несвоєчасно або в неповному обсязі (наприклад, шляхом несанкціонованих відрахувань із заробітної плати);
  • незабезпечення працівникові безпечних і гігієнічних умов праці;
  • незабезпечення права працівника на відпочинок (щоденний та щотижневий) та на щорічну відпустку;
  • непроведення розслідування нещасного випадку (нещасного випадку на виробництві або нещасного випадку, що стався дорогою на роботу чи з роботи).

Що може вимагати працівник від роботодавця?
Відповідно до Трудового кодексу, працівник має право (від роботодавця) на компенсацію в розмірі заробітної плати за період попередження про звільнення. У разі розірвання трудового договору, укладеного на визначений строк, компенсація виплачується в розмірі заробітної плати за період, до якого мав тривати договір, але не більше ніж за період попередження про звільнення.

Які формальності повинен виконати працівник при подачі заяви?

Працівник повинен подати заяву про розірвання трудового договору без попередження в письмовій формі із зазначенням причини, що обґрунтовує розірвання. Однак, негайне розірвання трудового договору з боку працівника, за грубе порушення трудової дисципліни – з боку роботодавця через заяву про намір, зроблену працівником в усній формі – буде ефективним. У разі можливого спору, коли заява про намір буде зроблена без письмової форми, тягар доведення (доказування) буде покладено на працівника.

Як поводитися роботодавцю при негайному розірванню трудового договору з боку працівника?

Роботодавець зобов’язаний видати працівникові довідку про роботу (świadectwa pracy), навіть якщо він не згоден зі змістом заяви працівника про звільнення. У свідоцтві про працю має бути зазначено, що розірвання трудового договору відбулося відповідно до статті 55 КЗпП.

Роботодавець може прийняти два рішення – або не ставити під сумнів причини, з яких працівник вирішив розірвати трудовий договір на підставі пункту 11 статті 55 Трудового кодексу, або подати позов проти працівника до трудового суду, в якому він може вимагати від працівника компенсацію в розмірі заробітної плати за період попередження про розірвання трудового договору, а у випадку строкових договорів – у розмірі заробітної плати за період, до якого мав тривати договір, але не більше, ніж за період попередження. Однак необхідно буде довести, що розірвання працівником трудового договору було необґрунтованим, що підриває причину, зазначену в заяві працівника про розірвання трудового договору з роботодавцем.

Unions Help Refugees