Jakie są podstawowe różnice między umową o pracę a umową zlecenie?

How Can We Help?
Drukuj

Umowa o pracęUmowa-zlecenie
Podstawa prawna – Kodeks PracyPodstawa prawna – Kodeks Cywilny
Minimalne wynagrodzenie miesięczneMinimalne wynagrodzenie godzinowe
Pracownik zawsze wykonuje pracę osobiścieMożliwość zastępstwa przez wskazaną osobę
Pracodawca decyduje o miejscu i czasie pracyBrak ustalonych godzin i miejsca pracy
Pracodawca ma prawo wydawać instrukcje dotyczące pracyBrak konkretnych instrukcji lub bieżących zleceń
Składki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne są płatne przez pracodawcę i pracownikaSkładki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne płaci zleceniodawca, jeśli umowa zlecenie jest jedynym tytułem do ubezpieczenia społecznego. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne
Prawo do zwolnienia lekarskiegoPrawo do zwolnienia lekarskiego tylko w przypadku zgłoszenia się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego, urlopu na żądanie oraz specjalnego urlopuBrak prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego (chyba że inaczej ustalono w umowie), brak prawa do urlopu specjalnego oraz urlopu na żądanie
Prawo do urlopu macierzyńskiego i opiekuńczego oraz obowiązek przedłużenia umowy pracownicy w ciążyPrawo do świadczenia macierzyńskiego i urlopu opiekuńczego tylko w przypadku zgłoszenia się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego oraz brak obowiązku przedłużenia umowy z pracownicą w ciąży
Dochodzenie roszczeń w Sądzie PracyDochodzenie roszczeń w Sądzie Cywilnym
Prawo do wynagrodzenia za nadgodziny w formie czasu wolnego lub dodatkuBrak prawa do wynagrodzenia za nadgodziny w formie czasu wolnego lub dodatku
Okres wypowiedzenia uregulowany w Kodeksie Pracy (minimum dwa tygodnie) obowiązujący zarówno pracodawcę, jak i pracownikaMożliwość natychmiastowego rozwiązania w dowolnym momencie

Unions Help Refugees