Co się stanie z twoją składką emerytalną?

How Can We Help?
Drukuj

Ukraina i Białoruś podpisały z Polską wzajemne porozumienie o zabezpieczeniu społecznym. Oznacza to, że składki, które odłożysz na polskim koncie emerytalnym mogą zostać doliczone do wysokości twojej emerytury w kraju pochodzenia (jeśli to tam będziesz mieszkać na starość jako emeryt). Będą się liczyć tak samo jak składki odłożone tam Warunkiem jest oczywiście posiadanie odpowiedniego stażu pracy i osiągnięcie wieku emerytalnego.

Emerytura w Polsce dla obywateli Ukrainy i Białorusi

Ukraińcy i Białorusini, którzy pracowali w Polsce i tu osiedlili się na starość, mogą otrzymać dopłatę do emerytury minimalnej. Stanie się tak, jeśli spełnią kilka warunków:

  • Są w wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn)
  • Mają odpowiedni staż pracy
  • Legalnie przebywają w Polsce
  • Składki, które zgromadzili łącznie w Polsce i w kraju pochodzenia dają im emeryturę niższą niż minimalna (1588 zł w 2023 r.)

Wtedy polski ZUS dopłaca do środków ze składek zgromadzonych w polskim funduszu i przekazanych przez ukraiński odpowiednik. W kwietniu 2023 r. z dopłaty do emerytury minimalnej korzystało 1170 Ukraińców w Polsce.

Jeśli twoje łączne składki dają ci emeryturę wyższą niż minimalna, ZUS wypłaci ci po prostu należne świadczenie.

Pamiętaj, że ustalenie wysokości emerytury dla cudzoziemca może potrwać, ponieważ polski ZUS musi otrzymać dokumenty poświadczające twoje okresy składkowe i łączną wysokość składek ze swojego zagranicznego odpowiednika.

Źródła:

https://www.zus.pl/-/emerytury-dla-obywateli-ukrainy-w-oparciu-o-umowe-polska-ukraina

https://www.money.pl/gospodarka/zus-prostuje-falszywe-informacje-wyjasnia-sprawe-swiadczen-dla-ukraincow-6891812659808864a.html

https://www.instytutpm.eu/ukrainscy-pracownicy-a-polska-emerytura/

Unions Help Refugees