Jakie składki opłaca się w przypadku umowy o pracę, a jakie na umowie zleceniu

Drukuj

Umowa o pracę – składki:

Składki opłacane przez pracownika:

 • ubezpieczenie emerytalne
 • ubezpieczenie rentowe
 • ubezpieczenie zdrowotne
 • ubezpieczenie chorobowe

Składki opłacane przez przedsiębiorcę częściowo lub w całości za pracownika:

 • ubezpieczenie emerytalne
 • ubezpieczenie rentowe
 • ubezpieczenie wypadkowe
 • Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Umowa zlecenie – składki:

Składki opłacane przez zleceniobiorcę:

 • ubezpieczenie chorobowe (dobrowolnie)

Składki opłacane częściowo lub w całości przez zleceniodawcę:

 • ubezpieczenie emerytalne
 • ubezpieczenie rentowe
 • ubezpieczenie wypadkowe
 • ubezpieczenie zdrowotne
 • Fundusz Pracy
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Feedback