Jakie składki opłaca się w przypadku umowy o pracę, a jakie na umowie-zlecenie i umowie o dzieło?

How Can We Help?
Drukuj

Na umowie-zlecenie i umowie o pracę z twojej pensji pracodawca potrąca w zasadzie te same składki. Jedyna różnica jest taka, że na umowie-zlecenie ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Dopiero jeśli praca na umowie-zlecenie jest dla nas dodatkowym zajęciem, a poza tym mamy inną pracę (na umowę o pracę lub na inną umowę-zlecenie) i zarabiamy w niej kwotę wyższą niż płaca minimalna od drugiej umowy-zlecenie płacimy jedynie składkę zdrowotną.

Składki potrącane z twojej pensjiSkładki opłacane przez pracodawcę/zleceniodawcę
ubezpieczenie emerytalne (częściowo)
ubezpieczenie rentowe (częściowo)
ubezpieczenie zdrowotne
ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne na umowie-zlecenie)
ubezpieczenie emerytalne (częściowo)
ubezpieczenie rentowe (częściowo)
ubezpieczenie wypadkowe
Fundusz Pracy*
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych*
Obowiązek płacenia na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych mają te firmy, które zatrudniają chociaż jednego pracownika na umowie o pracę.

Jedyną formą umowy, która nie jest oskładkowana, jest umowa o dzieło. Praca na takiej umowie nie daje ci prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, wypadkowego, czy wypłaty renty lub odszkodowania za wypadek przy pracy.

Dokładną wysokość składek przy twoim typie umowy i wynagrodzeniu możesz policzyć, korzystając z kalkulatora wynagrodzeń. Pracodawca ma obowiązek opłacać wszystkie składki i na twój pisemny wniosek udzielić ci informacji o tym ile wpłacił do ZUS i NFZ (w postaci miesięcznej informacji dla osoby ubezpieczonej).

Jakie prawa zyskujesz płacąc składki?

Dzięki legalnej pracy na umowie zyskujesz dostęp do uprawnień, które mają wszyscy zatrudnieni, a mianowicie:

  1. Składka zdrowotna – ubezpieczenie zdrowotne: dzięki opłacaniu składki zdrowotnej możesz korzystać z darmowej publicznej służby zdrowia. Nie zostaniesz obciążony kosztami pomocy medycznej w nagłym wypadku.
  2. Składka rentowa – ubezpieczenie rentowe: w razie wypadku, który sprawi, że nie będziesz już zdolny/a do pracy, możesz liczyć na rentę.
  3. Ubezpieczenie wypadkowe – gwarantuje ci prawo do renty, zasiłku chorobowego w związku z wypadkiem i odszkodowania.
  4. Składka chorobowa – dzięki niej możesz liczyć na płatne zwolnienie lekarskie.
  5. Składka emerytalna – dzięki temu, że Polska podpisała umowy o zabezpieczeniu społecznym m.in. z Ukrainą i Białorusią, staż pracy i składka emerytalna wypracowane w Polsce wliczają się do wysokości emerytury w tych krajach pochodzenia. Dotyczy to oczywiście również innych państw, z którymi Polska zawarła podobne porozumienie oraz państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Unions Help Refugees