Czym jest związek zawodowy?

Drukuj

Związek zawodowy to oddolna organizacja pracowników. Pracownicy zakładają go, żeby wspólnie zadbać o swoje interesy. Jego celem jest ochrona praw pracowników. Dba o utrzymanie i poprawę warunków pracy, prowadzi negocjacje związane z wysokością wypłat i sytuacją w miejscu pracy np. dotyczące nadgodzin czy bezpieczeństwa.

Związki zawodowe są niezależne – samodzielnie określają swój sposób funkcjonowania, zasady i procedury.

Feedback