Czy pracodawca może zabronić pracownikowi dodatkowego zatrudnienia?

How Can We Help?
Drukuj

Od zmian, które zaszły 26 kwietnia 2023 roku, pracodawcy nie mają prawa zabronić swoim pracownikom podejmowania dodatkowego zatrudnienia. Istnieje jednak pewien wyjątek. Jeśli dodatkowa praca jest wykonywana na rzecz konkurencyjnej firmy lub jeśli obowiązują inne szczególne zasady dotyczące pracy w innym miejscu, sytuacja wygląda inaczej.

Przed wprowadzeniem tej nowelizacji nie istniały jasne regulacje dotyczące pracy na wielu stanowiskach. Wielu pracodawców obawiało się, że ich pracownicy mogą stracić skupienie, dlatego często zabraniali im pracy dla innych, zwłaszcza po godzinach pracy lub w weekendy.

Zakaz konkurencji

Zgodnie z prawem, każdy pracownik jest zobowiązany dbać o interesy swojego miejsca pracy. Obejmuje to troskę o majątek firmy i zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić przedsiębiorstwu.

Istnieje coś takiego jak “umowa o zakazie konkurencji”. W skrócie, to porozumienie, że pracownik nie podejmie pracy u konkurenta ani nie założy podobnej działalności. Nie dotyczy to tylko osób, które znałyby ważne sekrety firmy; taka umowa może być zaproponowana każdemu pracownikowi.

Nie ma jednoznacznej definicji, co znaczy “konkurencja”. Jest to kwestia do ustalenia pomiędzy firmą a pracownikiem. Ogólnie rzecz biorąc, chodzi o unikanie działań, które mogłyby być postrzegane jako zagrożenie dla przedsiębiorstwa. Na przykład, pracodawca może jasno określić w umowie, co pracownikowi wolno, a czego nie wolno robić po zakończeniu współpracy.

Co może być uznane za zagrożenie? Oto kilka przykładów:

  • Praca dla bezpośredniego rywala.
  • Inicjowanie współpracy z klientami czy pracownikami firmy dla własnych korzyści.
  • Doradztwo dla firm konkurencyjnych.
  • Uczestniczenie w zarządzaniu konkurencyjnym przedsiębiorstwem.
  • Współtworzenie konkurencyjnego biznesu.
  • Posiadanie akcji konkurencyjnej firmy.

Czy trzeba podpisać umowę o zakazie konkurencji?

Jeśli pracownik zdecyduje się nie podpisywać takiej umowy, może to skutkować zakończeniem umowy o pracę. Chociaż nikt nie jest zobowiązany do jej podpisania, warto zastanowić się nad możliwymi konsekwencjami, takimi jak ryzyko utraty pracy.

Czy umowa o zakazie konkurencji niesie jakieś ryzyko?

Należy uważnie przeczytać każdą umowę i upewnić się, że jest zrozumiała. Jeśli coś wydaje się niepokojące lub niejasne, warto to omówić, a nawet negocjować z pracodawcą. Najważniejsze, by firma nie wykorzystywała tej umowy do niesprawiedliwego traktowania pracownika.

Podstawa prawna: Art. 101 ust. 1 Kodeksu Pracy.

Unions Help Refugees