Ulotka

Związki zawodowe w Polsce mają długą i chwalebną historię. Ruch pracowniczy połączył całą Polsę w walce o lepsze warunki życia, a także niepodległe państwo.

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego w 12,5 tys. związków zawodowych jest (!) 1,5 mln osób. Tym samym co jedenasty pracujący Polak jest członkiem organizacji związkowej.

Jako związki zawodowe, nie zgadzamy się i systematycznie walczymy z takimi szkodliwymi praktykami pracodawców, jak:

nieodpłatne ponadwymiarowe godziny pracy, umowy „śmieciowe” (umowa o dzieło, umowa zlecenia) zamiast o pracę, stawki poniżej minimalnej krajowej, bezpłatne albo półdarmowe staże.

Dołącz do związku zawodowego i razem z nami broń praw pracowników w Polsce!

Pamiętaj, że na terenie RP jako pracownik masz prawo do:

 → Sprawiedliwego i równego traktowania

  – równej stawki za równą pracę, niezależnie od pochodzenia.

 → Legalnego zatrudnienia na podstawie:

 – Umowy o pracę (na czas określony lub nieokreślony), w pełnym lub niepełny wymiarze czasu pracy. Ten rodzaj umowy gwarantuje Ci najwięcej praw, ponieważ podlega przepisom polskiego Kodeksowi pracy:

 → Wynagrodzenie powinno być określone w Twojej umowie o pracę,

 → Bezpieczne warunki pracy na podstawie przepisów Kodeksu Pracy

 → Ubezpieczenie chorobowe (ubezpieczenie zdrowotne, zasiłek chorobowy, ubezpieczenie społeczne),

  → Państwo Polskie gwarantuje płacę minimalną w wysokości 3.010,00 zł brutto i 2.364 zł netto miesięcznie (czyli około 554 USD).

 – Średnia ilość godzin do przepracowania na podstawie umowy o pracę, powinna wynosić 168 godzin miesięcznie.

 → Coroczny płatny urlop minimum 20 dni w roku (obowiązujący tylko przy umowie o pracę).

 – umowa zlecenia – mniej stabilna, ale bardziej rozpowszechniona forma zatrudnienia w Polsce, nie chroniona przez Kodeks Pracy – godzinna stawka nie powinna być niższa niż 19,70 zł brutto (14,47 zł netto lub 3,40 USD).

Masz dodatkowe pytania?

Napisz do nas, a nasi specjaliści udzielą Ci wszystkich niezbędnych informacji dotyczących zatrudnienia na terenie RP:

Email: pomoc@uhr.org.pl

Facebook: www.facebook.com/UniionsHelpRefugees

Telegram: https://t.me/cozzuhr

Strona internetowa: https://uhr.org.pl

Zapytaj prawnika: https://uhr.org.pl/pomoc

Więcej informacji odnośnie zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polski – pod linkiem: https://www.pip.gov.pl/pl/

Unions Help Refugees