Świadectwo pracy i zaświadczenie o zatrudnieniu

How Can We Help?
Drukuj

Kiedy twoja praca dobiega końca, od pracodawcy powinieneś/aś otrzymać świadectwo pracy. Dokument ten winien być ci przekazany w dniu zakończenia twojego zatrudnienia. Jeżeli jednak pracodawca nie jest w stanie wręczyć ci go osobiście tego dnia, ma obowiązek wysłać go pocztą lub dostarczyć w inny sposób w ciągu najbliższego tygodnia.

Świadectwo pracy to nie tylko formalność, ale przede wszystkim precyzyjny zapis twojego stażu pracy w danej firmie. Znajdziesz w nim informacje dotyczące daty rozpoczęcia i zakończenia współpracy, zajmowanego stanowiska, przyczyn rozwiązania umowy, wykorzystanych dni urlopowych, a także ewentualnych okresów nieopłaconego czy rodzicielskiego urlopu.

W dokumencie tym powinny znaleźć się następujące dane:

 • ilość wykorzystanych dni urlopu,
 • dodatkowe dni wolne, które otrzymałeś,
 • okresy, w których nie byłeś wynagradzany,
 • informacje o ewentualnej pracy tymczasowej,
 • przerwy w pracy, do których miałeś prawo,
 • skrócenie okresu wypowiedzenia i związane z tym ewentualne odszkodowania,
 • szczegóły dotyczące pracy w nietypowych warunkach,
 • okresy, które nie podlegały składkom,
 • wszelkie dodatkowe dane, które chciałbyś uwzględnić

Błędy w świadectwie pracy

Jeśli zauważysz błędy w świadectwie pracy, niezwłocznie zgłoś to pracodawcy z prośbą o poprawę. Ma on dwa tygodnie na wprowadzenie zmian. Jeśli nie zostaną one wprowadzone w tym czasie, możesz zwrócić się z tą sprawą do sądu pracy.

Świadectwo pracy na umowie-zlecenie

Jeśli byłeś zatrudniony na umowę zlecenie, sytuacja wygląda nieco inaczej. W takim wypadku pracodawca nie jest zobowiązany do wystawienia ci świadectwa pracy. Mimo to, masz prawo ubiegać się o dokument potwierdzający fakt zatrudnienia. Pamiętaj jednak, że nie przysługują ci na jego podstawie dodatkowe świadczenia urlopowe przy zmianie pracy.

Jeżeli otrzymujesz świadectwo z umowy zlecenia, powinno ono zawierać:

 • okres trwania zlecenia,
 • wysokość składek na ubezpieczenie społeczne,
 • kwotę wynagrodzenia,
 • wysokość odprowadzanego podatku dochodowego.

Takie informacje mogą być szczególnie cenne, jeśli planujesz w przyszłości ubiegać się o świadczenia dla bezrobotnych.

Podstawa prawna: Artykuł 97 § 1 Kodeksu Pracy.

.

Unions Help Refugees