Свідоцтво про працю (świadectwo o pracy)

How Can We Help?
Drukuj

Свідоцтво про працю (świadectwo o pracy) – це документ, який Ви повинні отримати від свого роботодавця у разі розірвання або закінчення терміну дії вашого трудового договору (umowa o pracę). Видача свідоцтва має місце лише у разі працевлаштування за трудовим договором.

Стаття 97 § 1 Трудового кодексу РП свідчить, що «у зв’язку з припиненням або закінченням трудових відносин роботодавець зобов’язаний видати працівникові свідоцтво про працю у день припинення трудових відносин, якщо він не збирається встановити з ним нових трудових відносин протягом 7 днів з дня припинення або закінчення терміну дії попередніх трудових відносин».

Якщо з об’єктивних причин видати працівникові або уповноваженій ним особі свідоцтво у зазначений строк неможливо, роботодавець зобов’язаний протягом 7 днів з дня закінчення цього терміну надіслати документ поштою, або доставити його іншим способом. Роботодавець зобов’язаний видати Вам свідоцтво у день припинення трудового договору. Ви можете запитати документ, у зв’язку із розірванням або закінченням терміну дії будь-якого трудового договору у будь-який час. Роботодавець зобов’язаний видати свідоцтво про працю із місця роботи протягом 7 днів із дня подання працівником письмової заяви. Видача цього документа не може залежати від того, чи Ви врегулювали свої відносини з роботодавцем.

Свідоцтво про зайнятість має містити відомості про:

кількості годин, тривалості роботи, посад, порядку припинення або обставин припинення трудових відносин (із зазначенням законної підстави), а також інші відомості, необхідні для визначення прав працівника, а також прав на соціальне забезпечення, включаючи інформацію про:

 • кількість днів відпустки, використаних працівником у календарному році, в якому закінчилися трудові відносини,
 • використання додаткової відпустки чи іншої пільги, передбаченої нормами трудового законодавства,
 • терміни використання неоплачуваної відпустки та правова підстава її надання,
 • використання відпустки для догляду за дитиною та правові підстави для її надання,
 • загальну кількість днів, за які працівник отримав винагороду та за які він не зберіг права на винагороду, – відповідно до ст. 92 ТК РП, у календарному році, в якому закінчилися трудові відносини,
 • виконання тимчасових робіт, якщо такі мали місце, із зазначенням періоду та об’єкта, на якому виконувались завдання,
 • застосування у календарному році, у якому трудові відносини припинено, звільнення з роботи, передбаченого ст. 188 ТК РП,
 • період, за який працівник має право на компенсацію у зв’язку із скороченням строку повідомлення про трудовий договір відповідно до ст. 361 § 1 Трудового кодексу,
 • період виконання робіт в особливих умовах або особливого характеру,
 • виплаті соціального страхування, що припадають на період роботи, що враховуються при визначенні права на трудову пенсію або пенсію по інвалідності,
 • дані, опубліковані за бажанням працівника.

Помилки у свідоцтві про зайнятість – що робити?

Якщо отриманий документ містить неправильну інформацію, наприклад, про період відпустки через хворобу, Ви можете протягом 14 днів з моменту отримання довідки з місця роботи вимагати від роботодавця виправити її. Якщо роботодавець відмовляється виправити цей документ, Ви можете протягом 14 днів подати скаргу до суду.

Якщо виправлення потрібно, роботодавець зобов’язаний видати нову довідку з поточною датою видачі. До виправленого свідоцтва, роботодавець повинен додати листа, в якому повідомляє відомості про виправлення та повинен містити посилання на заяву працівника про виправлення документа.

Свідоцтво про працю після закінчення договору підряду (umowy zlecenia).

Видача свідоцтва про працю з місця роботи після закінчення трудового договору є обов’язковою і регулюється Трудовим кодексом. Вона поширюється лише на працівників, які працюють за трудовим договором (umowa o pracę). Підрядник (особа, яка працює на договорі підряду) не має таких самих прав, як особа, яка працює за трудовим договором. Роботодавець не зобов’язаний видавати такий документ для працівника. Однак, Ви можете подати заяву на отримання довідки з місця роботи. Ця довідка буде лише підтвердженням роботи на цю компанію.

Довідка, отримана від роботодавця, повинна містити інформацію про:

 • тривалості договору,
 • соціальних відрахувань,
 • розмір винагороди,
 • прибутковий податок.

Інформація про розмір винагороди та сплачених внесків може вплинути надалі при отриманні допомоги по безробітті. Наприклад, після закінчення роботи за договором підряду та реєстрації в службі зайнятості, Ви маєте право на отримання допомоги по безробіттю, протягом 18 місяців, з моменту реєстрації в ПУП (Państwowy urząd pracy), за період не менше 365 днів. У зв’язку з виконанням робіт за договором підряду- Ви можете отримати винагороду не нижче за мінімальну заробітну плату (у 2023 році мінімальна заробітна плата становить 3600 злотих брутто).

Unions Help Refugees