Podstawowe informacje o płaceniu podatków

Drukuj
  • Podstawa prawna do obliczania podatku jest opisana w art. 32 Ustawy PDOF. By obliczyć podstawę podatku, od twój pracodawca odlicza od przychodu podstawowe koszty uzyskania przychodów. Jeśli złożysz odpowiednie oświadczenie, może odliczyć podwyższone koszty uzyskania przychodu.
  • Twój podatek to odpowiednio 18% lub 32% dochodu (czyli przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania), w zależności od wysokości dochodu
  • Jeśli nie masz ukończonych 26 lat, Twój podatek wynosi 0 zł
  • Zaliczkę na podatek można pomniejszyć o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, jeżeli wypełnisz PIT-2 (czyli oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na dochodowy od osób fizycznych, dotyczy m.in. pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę).
  • Po zakończeniu roku podatkowego pracodawca musi przygotować dla Ciebie informację podatkową – PIT -11 (art 39 ust 1 Ustawy PDOF).
  • Jeśli się zwolnisz, pracodawca musi na Twój pisemny wniosek sporządzić i przekazać Tobie PIT -11 w ciągu 14 dni. Musi go też wysłać do urzędu skarbowego.
Feedback