Ciąża a umowa zlecenie

How Can We Help?
Drukuj

Jeśli pracujesz nie na umowę o pracę, tylko na zlecenie czy na własną działalność, to nie masz takich samych świadczeń socjalnych. Dlatego, jeśli planujesz zostać mamą, warto poszukać pracy na umowę o pracę. Ale bez względu na to, czy pracujesz, czy nie, państwo oferuje pewne wsparcie, na przykład “kosiniakowe”, becikowe czy 500 plus.

Jeżeli jesteś w ciąży i pracujesz na umowę zlecenie, to warto zastanowić się nad opłacaniem składki na ubezpieczenie chorobowe. Dzięki niej, jeśli nie będziesz mogła pracować w ciąży, dostaniesz zasiłek chorobowy. Ale pamiętaj, że zasiłek dostaniesz dopiero po trzech miesiącach od rozpoczęcia opłacania tej składki. Nawet jeśli twoja umowa zlecenie zostanie rozwiązana w trakcie twojego zwolnienia lekarskiego, nadal będziesz miała prawo do tego zasiłku. Maksymalnie dostaniesz go przez 270 dni.

Co do umowy zlecenie – zarówno ty, jak i twój pracodawca możecie ją zakończyć w dowolnym momencie. Dlatego kiedy podpisujesz umowę zlecenie, możesz umówić się ze zleceniobiorcą na zamkniętą listę powodów, dla których może zerwać umowę. Jeśli nie znajdzie się na niej ciąża, zleceniobiorca nie będzie mógł wypowiedzieć umowy z tej przyczyny.

Co zamiast zasiłku macierzyńskiego

Jeśli jesteś na zleceniu, albo zleceniodawca zakończył umowę w trakcie ciąży, po urodzeniu dziecka ma jeszcze możliwość skorzystania z tzw. kosiniakowego. Świadczenie to wynosi 1000 zł miesięcznie (bez  kryterium dochodowego). Świadczenie przeznaczone jest w szczególności dla kobiet pracujących na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, na samozatrudnieniu, bezrobotnych, studentek, rolniczek.

Kosiniakowe jest wypłacane:

  • przez 52 tygodnie przy narodzinach jednego dziecka,
  • przez 65 tygodni przy narodzinach 2 dzieci,
  • przez 67 tygodni przy narodzinach 3 dzieci.
Unions Help Refugees