Staż zawodowy

How Can We Help?
Drukuj

Staże są istotnym narzędziem aktywizacji osób bezrobotnych, zarówno tych krótko- jak i długotrwałych. Głównym celem staży jest wsparcie osób, które ukończyły edukację i poszukują pierwszej pracy w swoim zawodzie. Niemniej jednak oferta staży jest otwarta dla osób w każdym wieku, w tym tych, które pragną zmienić swoją ścieżkę zawodową. Zazwyczaj to Urząd Pracy koordynuje tego rodzaju programy, które są poddawane regulacjom i nadzorowi.

Znajdowanie staży

Staże można znaleźć na targach pracy, w biurach karier działających przy szkołach i uczelniach oraz za pośrednictwem internetu. Pracodawcy mogą dokonywać wyboru kandydatów, dlatego też warto starannie przygotować dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na ogłoszenia o stażach. Głównym celem stażu jest zdobywanie praktycznych umiejętności zawodowych, dlatego pracodawcy nie oczekują, że stażysta będzie posiadał już wszystkie niezbędne kwalifikacje. Zaangażowanie oraz gotowość do nauki stanowią klucz do sukcesu.

Kto ma prawo do stażu zorganizowanego przez Urząd Pracy?

Programy stażowe zorganizowane przez Urząd Pracy są dostępne dla:

  • Osób poniżej 25 roku życia oraz tych poniżej 30 roku życia (jeśli upłynęło nie więcej niż 12 miesięcy od ukończenia studiów wyższych),
  • Długotrwale bezrobotnych,
  • Osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,
  • Osób, które odbyły karę pozbawienia wolności i nie znalazły zatrudnienia po opuszczeniu zakładu karnego,
  • Samotnych rodziców dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • Osób, które urodziły dziecko i nie pracowały od tego czasu,
  • Bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
  • Osób o niższym lub średnim wykształceniu, które nie mają doświadczenia zawodowego.

Jak uzyskać staż zorganizowany przez Urząd Pracy?

Aby rozpocząć staż zorganizowany przez Urząd Pracy, aplikanci muszą otrzymać skierowanie od Urzędu Pracy. Wymaga to dostarczenia różnych dokumentów, takich jak dowód tożsamości, meldunek, świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy oraz zaświadczenia z poprzednich miejsc pracy. Osoby zainteresowane stażem mogą także skonsultować się z potencjalnymi pracodawcami w celu uzyskania informacji o dostępnych stażach i ewentualnej współpracy z Urzędem Pracy.

Staże organizowane przez firmy

Staże organizowane przez firmy nie wymagają skierowania i są dostępne dla osób w każdym wieku, o różnym wykształceniu i doświadczeniu zawodowym. Są szczególnie popularne wśród absolwentów szkół i uczelni, którzy poszukują praktycznego doświadczenia zawodowego. Niestety, dozwolone jest proponowanie stażu bez wynagrodzenia, chociaż jest to forma wykorzystywania niedoświadczonych pracowników. Jeśli zależy ci na miejscu w firmie, która dopuszcza się takiej praktyki, możesz porozmawiać z przełożonymi na temat możliwości współpracy z Urzędem Pracy.

Staże absolwentów

Staże dla absolwentów, koordynowane przez Urząd Pracy, są adresowane do bezrobotnych absolwentów uczelni poniżej 30 roku życia. Staże te zazwyczaj trwają od 3 do 12 miesięcy i nie gwarantują zatrudnienia na stałe. Jednak jeśli stażysta wykaże się w danej roli, pracodawca może zaoferować mu pracę na pełny etat lub część etatu. Stażysta może ubiegać się o drugi lub kolejny staż w tej samej firmie, ale łączny czas trwania staży u jednego pracodawcy nie może przekroczyć 12 miesięcy, a między nimi musi być przerwa trwająca co najmniej rok. Stażysta musi również pamiętać, że maksymalny okres korzystania z tej formy zdobywania kwalifikacji zawodowych i doświadczenia wynosi 24 miesiące.

Szczegóły stażu

Stażyści mają prawo do dwóch dni wolnych za każde 30 dni roboczych odpracowanych, a także są objęci ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym oraz od wypadków. Koszty podróży do miejsca pracy mogą być refundowane w przypadku pracy poza miejscem zamieszkania. Zgodnie z prawem, stażysta nie może pracować więcej niż 8 godzin dziennie i więcej niż 40 godzin tygodniowo, zwykle od poniedziałku do piątku. Praca w nocy jest rzadko spotykana, chyba że firma działa na zmiany. Stażysta ma przydzielonego mentora, który pomaga mu dostosować się do nowych obowiązków.

Wynagrodzenie stażystów

Stażyści otrzymują wsparcie finansowe finansowane przez państwo poprzez Fundusz Pracy lub fundusze UE. To wsparcie często nazywane jest stypendium i wynosi 120% zasiłku dla bezrobotnych. W związku z tym wynagrodzenie za godzinę pracy na stażu jest często niższe niż płaca minimalna.

Uwzględnienie w innych świadczeniach

Okres stażu zorganizowanego przez Urząd Pracy wlicza się w uprawnienia emerytalne, urlopowe oraz stażowe. W przypadku staży organizowanych przez firmy, wynagrodzenie może nie być przewidziane.

Staże a praktyki

Staże i praktyki to różne pojęcia.

Praktyki dotyczą studentów i absolwentów, podczas gdy staże są przeznaczone dla bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Oba rodzaje programów mają na celu rozwijanie umiejętności zawodowych i zdobywanie doświadczenia zawodowego.

Wymagane dokumenty

Stażyści muszą spełnić pewne formalności, w tym prowadzenie listy obecności oraz składanie raportu z przebiegu stażu. Raport ten opisuje zadania wykonywane podczas stażu i potwierdza ukończenie programu stażu.

Bon stażowy

W określonych przypadkach stażyści mogą być uprawnieni do bonu stażowego, który obejmuje jednorazową premię dla pracodawcy, pokrycie kosztów badań lekarskich i psychologicznych oraz koszty podróży do miejsca pracy.

Rezygnacja z stażu w Urzędzie Pracy

Stażyści mogą zrezygnować z programu stażowego zorganizowanego przez Urząd Pracy, pod warunkiem podania uzasadnionego powodu. Rezygnacja bez podania przyczyny skutkuje blokadą zasiłków dla bezrobotnych na okres 120, 180 lub 270 dni, w zależności od liczby rezygnacji. Istnieje jednak możliwość rezygnacji bez konsekwencji w różnych sytuacjach.

Urlop i zwolnienie lekarskie

Stażyści mają prawo do płatnego urlopu, obejmującego dwa dni wolne za każde 30 dni roboczych odpracowanych. Zwolnienie lekarskie jest również dostępne, pod warunkiem powiadomienia pracodawcy i Urzędu Pracy.

Unions Help Refugees