Jaka jest wysokość minimalnej stawki godzinowej w Polsce?

How Can We Help?
Drukuj

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę może być wynagradzany w różny sposób. Przepisy wskazują możliwość ustalenia z pracownikiem różnych systemów wynagradzania – stałe, godzinowe, prowizyjne, akordowe. Jeśli pracodawca zdecyduje się na zastosowanie godzinowego systemu wynagradzania, musi pamiętać, że ma obowiązek ustalić wynagrodzenie z zachowaniem minimalnej stawki godzinowej.

Minimalna stawka godzinowa nie jest stała i zależy od dwóch czynników:

  • od liczby godzin do przepracowania w miesiącu,
  • od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego w danym roku.
Unions Help Refugees