Warunki wykorzystania

Zgromadzone dane mogą zostać wykorzystane do komunikacji organizacyjnej UHR, informowania na jej temat oraz przekazane organizacji lub organizacjom partnerskim, z którymi prowadzone jest dane działanie.

Unions Help Refugees