Sąd Najwyższy Białorusi 19 lipca zabronił funkcjonowania niepaństwowych związków w tym: Związek Górników, Związek Pracowników Przemysłu Ropowego, Związek Pracowników Budowlanych, Związek Pracowników Przemysłu Chemicznego i wiele innych.

Wyrażamy wsparcie każdemu związkowi zawodowemu, który spotkał się z represjami w Białorusi i bardzo dziękujemy za wieloletnią obronę praw pracowniczych!