Kiedy spotykamy Was w terenie, często pytacie nas o prawa pracownicze kobiet w ciąży. Widząc, że jest duża potrzeba wyjaśnienia co i jak, opracowaliśmy krótki zestaw najważniejszych informacji dla ciężarnych kobiet 🤰

Praca kobiet w ciąży jest pod szczególną ochroną prawną. Nawet jeśli czujesz się dobrze i zdecydujesz się kontynuować pracę, musisz zadbać o odpowiednie warunki do jej wykonywania. Prawo pracy przewiduje szczególną ochronę dla kobiet spodziewających się dziecka. Reguluje m.in. to, w jaki sposób ciężarne mogą wykonywać swoje dotychczasowe obowiązki podczas pracy przy komputerze czy też w pozycji stojącej lub siedzącej w pracy.

Jakie są więc prawa kobiety w ciąży w zakresie wykonywania obowiązków zawodowych? Między innymi ograniczenie czasu pracy, szczególna ochrona stosunku pracy oraz zakaz wykonywania zadań niebezpiecznych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia pracownicy.

CZAS PRACY DLA KOBIET W CIĄŻY 🍼
⚪ Czas pracy dla kobiet spodziewających się dziecka wynosi maksymalnie 8 godzin na dobę.
⚪ Kobieta ciężarna w pracy zachowuje prawo do wynagrodzenia za okres nieprzepracowany w związku z obniżeniem jej wymiaru czasu pracy z tego powodu.
⚪ Kobieta w ciąży nie może być oddelegowana do pracy w innym miejscu bez jej zgody, ani zatrudniona w systemie przerywanego czasu pracy.
⚪ Kobieta w ciąży nie może wykonywać obowiązków w godzinach nadliczbowych i nocnych. Jeśli kobieta jest zatrudniona w porze nocnej, pracodawca musi zmienić jej godziny pracy na czas trwania ciąży.

PRACA PRZY KOMPUTERZE 💻
⚪ Obsługa monitorów ekranowych w pracy kobiet w ciąży nie może przekraczać 8 godzin.
W praktyce oznacza to, że liczba godzin pracy kobiety w ciąży przed monitorem powinna być ograniczona do maksymalnie 8 godzin dziennie. Zgodnie z rozporządzeniem czas pracy przed monitorem nie może przekraczać jednorazowo 50 minut, po których musi nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa wliczana do czasu pracy.

CIĄŻA A PRACA FIZYCZNA 🏋️‍♀️
⚪ Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kobiety w ciąży w pracy nie powinny podnosić niczego cięższego niż maksymalnie 5 kg. Wyklucza to wiele prac fizycznych, w tym pracę stojącą w ciąży, dlatego kobiety wykonujące taką pracę muszą uzyskać zgodę lekarza na kontynuowanie obowiązków zawodowych.

W większości przypadków lekarze sugerują jednak, aby w podobnych sytuacjach udać się na zwolnienie lekarskie. Ryzyko wypadku, a także związanych z nim urazów, jest czasem po prostu zbyt duże, by zapewnić mamie i jej dziecku bezpieczeństwo w pracy.

❗❗ Praca dla kobiet w ciąży nie może powodować nawet najmniejszego zagrożenia dla zdrowia ciężarnej pracownicy i jej dziecka.