Czy wiedzieliście, że uchodźcy z Ukrainy nie potrzebują żadnych zezwoleń na podjęcie pracy na terenie Polski, ponieważ “zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa gwarantuje uchodźcom legalny pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przez co najmniej 180 dni z dostępem do pracy”? (Ministra rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg)