Według Kodeksu Pracy urlop przysługuje pracownikom, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. W przypadku umowy zlecenia dni wolne, urlop i przerwy w jego wykonywaniu są ustalane indywidualnie między pracodawcą i pracownikiem.

Zebraliśmy informacje o 5 najczęściej spotykanych rodzajach urlopu w Polsce:

✅Urlop wypoczynkowy

Urlop ten przysługuje pracownikowi niezależnie od doświadczenia i długości zatrudnienia. Rocznie pracownik ma prawo do 26 dni urlopu, za który dostaje wynagrodzenie. Wymiar czasu może być podzielony, jednak jedna część urlopu musi wynosić co najmniej 14 dni.

✅Urlop na żądanie

Pracownik ma prawo do 4 dni urlopu w przypadku nieprzewidzianej sytuacji.

Te dni stanowią część urlopu wypoczynkowego. Pracodawca musi być poinformowany o wykorzystaniu urlopu przed rozpoczęciem dnia nieobecności pracownika

📍Uwaga! Pracodawca ma prawo odmówić urlopu na żądanie.

✅ Urlop macierzyński

Kobieta ma prawo do 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, z którego 6 tygodni stanowi urlop przed porodem.

✅ Urlop rodzicielski

Urlop ten trwa do 32 tygodni. Może być wykorzystany przez matkę lub przez ojca, a także przez oboje rodziców

✅ Urlop okolicznościowy

Może być wykorzystany w przypadku ważnych wydarzeń osobistych (np. ślub, urodziny dziecka, pogrzeb, wyjazd).

Czas trwania takiego urlopu jest zależny od terminu wydarzenia i musi odpowiadać terminowi wydarzenia lub być przybliżony. Urlop okolicznościowy przysługuje na 1-2 dni.

Jeśli masz pytania- skontaktuj się z nami!