17 sierpnia ukraiński rząd uchwalił ustawę nr 5371, która znacznie ograniczy prawa pracownicze w Ukrainie.

Co to oznacza w praktyce?

1. Układy zbiorowe nie będą obejmowały pracowników małych i średnich przedsiębiorstw.

Kodeks Pracy nie ochroni pracowników. Umowy będą zawierane indywidualnie z pracodawcą i nie muszą stosować się do norm wysokości wypłat, czasu pracy, urlopów itd.

2. Ograniczenie działalności związków zawodowych.

Związki zawodowe nie będą mieć prawa weta wobec decyzji pracodawcy o zwolnieniu pracowników.

Oprócz tego, wcześniej już były uchwalone dwie inne ustawy antypracownicze:

✅Pozwolenie na wstrzymanie wypłat pracowników, którzy zostali powołani do wojska.

✅Legalizacja umów bez określenia minimalnego wymiaru pracy.

📌Dzięki sprzeciwowi ukraińskich związków zawodowych, wspomniana ustawa na razie obowiązuje tylko w czasie trwania stanu wojennego. Jednak stan wojenny nie może być pretekstem do ograniczania praw pracowników i ich wyzyskiwania. Ukraińska Federacja Związków Zawodowych będzie podważać ustawę nr 5317 przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Jako organizacja wspierająca ukraińskich pracowników i pracownice, wyrażamy swoje wsparcie dla ukraińskich związków zawodowych oraz wierzymy w zwycięstwo sprawiedliwości. Mamy nadzieję, że odebrane prawa zostaną zwrócone!