Jeżeli przynajmniej kilka miesięcy mieszkasz i pracujesz w Polsce, to na pewno słyszałeś/słyszałaś o Państwowej Inspekcji Pracy, organie, który broni praw pracowników, a jej celem jest kontrola przestrzegania praw pracowniczych w miejscach pracy.

Do PIP zazwyczaj zwraca się w przypadkach kiedy pracodawca:

✅ bez podstaw zwolnił pracownika;

✅ nie zapłacił pieniędzy albo wstrzymuje wypłatę;

✅ nie chce zatrudnić pracownika na podstawie umowy o pracę/zlecenia;

✅ nie zapłacił części pensji argumentując to, na przykład, bezpodstawną karą.

Ogólnie przedmiotem skargi do PIP może być naruszenie przepisów prawa pracy przez pracodawcę, a także higieny pracy i bezpieczeństwa oraz legalności zatrudnienia.

Jeżeli znalazłeś się w podobnej sytuacji jeszcze zastanawiasz się, czy warto złożyć skargę do PIP, powiemy Ci, że warto. Nawet jeżeli uważasz, że, na przykład, sąd może zrobić więcej w Twojej sprawie, pamiętaj o tym, że wyniki kontroli PIPu są podstawą dla rozpatrywania sprawy przez sąd cywilny.

Jak złożyć skargę do PIP?

Zrobić to można na kilka sposobów:

✔️ drogą elektroniczną (e-mail);

✔️ drogą pocztową (list);

✔️ przez formularz e-skargi;

✔️ a także ustnie do protokołu.

Najszybciej można to zrobić poprzez wypełnienie specjalnego formularza (na stronie internetowej PIP, w kolumnie “e-skargi”). Następnie należy wybrać inspektorat okręgowy w Twoim regionie i wypełnić formularz danymi firmy, treścią skargi oraz załączyć materiał dowodowy.

List można wysłać do najbliższego inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy w województwie, w którym pracowałeś.

List można napisać po polsku, ale też po ukraińsku.

W treści listu należy ściśle opisać sprawę oraz dla przeprowadzenia kontroli u pracodawcy podać następujące dane:

☑️ nazwa zakładu / firmy, w której pracowałeś;

☑️ adres firmy;

☑️ imię, nazwisko pracodawcy;

☑️ za jaki okres nie otrzymałeś pieniędzy i w jakiej ilości (jeżeli sprawa dotyczy niewypłacenia wynagrodzenia);

☑️ czy wyrażasz zgodę na to, żeby podczas przeprowadzenia kontroli Twoje imię zostało ujawnione przed pracodawcą (czasem ta informacja pozwala szybciej odzyskać niewypłacone wynagrodzenie).

UWAGA! PIP nie rozpatruje anonimowych skarg! Jeżeli nie chcesz, aby pracodawca wiedział, z czyjej inicjatywy odbywa się kontrola, napisz o tym w liście do PIP.

Następnie, według regulaminu, PIP musi dać odpowiedź w ciągu miesiąca (albo dwóch, ale to dzieje się rzadziej).

Po co zgłaszać sprawy do PIP?

PIP w Polsce jest pierwszą instancją do której zgłasza się przypadki łamania prawa pracy. Nawet, jeśli kontrola PIP nie sprawi, że pracodawca zwróci pracownikowi zaległą pensję, wyniki kontroli można wykorzystywać podczas sprawy w sądzie pracy.