Pytacie nas o to, kiedy można mówić, że pracodawca znęca się nad pracownikiem. Dostaliśmy też zgłoszenia o zachowaniach, które według prawa można nazwać „mobbingiem”. Jeśli nie wiesz, czy zachowanie twojego przełożonego jest niezgodne z prawem, przeczytaj ten post!

Mobbing to poważna sprawa, bo zawsze prowadzi do pogorszenia zdrowia psychicznego osoby. Pracownicy często mają skłonność do bagatelizowania takich zjawisk i obarczają winą samych siebie. Prawo jednak mówi jednoznacznie: mobbing czyli długotrwałe nękanie lub zastraszanie jest karalny! 🚫

Jeśli chcemy oskarżyć pracodawcę, musimy udowodnić, że krzywdzące zachowania są:

– długotrwałe

– uporczywe (często się powtarzają)

📢Jakie są typowe przykłady nękania lub zastraszania?

• rozpuszczanie obraźliwych plotek przez pracodawcę (mobbing nie musi być jawny!);

• obraźliwe komentarze;

• utrudnianie pracy (na przykład przydzielanie obowiązków niezgodnych z kompetencjami, żeby wykazać nieudolność albo wprowadzanie w błąd);

• ciągłe krytykowanie pracownika w celu poniżenia go;

• izolowanie pracownika od reszty, nakłanianie innych do niezadawania się z pracownikiem.

Jeśli doświadczasz tego typu zachowań ze strony pracodawcy lub innej osoby w miejscu pracy spróbuj zdobyć dowody (na przykład zdjęcia wiadomości, nagrania, świadectwa kolegów z pracy) i zgłoś się do nas!

Pracownikowi, który doświadczył mobbingu należy się odszkodowanie. Pamiętaj, że według prawa pracodawca ma obowiązek zapobiegać mobbingowi w swojej firmie. Jeśli wiedząc o przemocy nie próbuje jej przeciwdziałać, także łamie prawo!