Do Polski przyjechało już 2,4 mln uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy.
Już niedługo na polski rynek pracy, według różnych oszacowań, może wejść od 250 do 600 tys. dodatkowych pracowników z Ukrainy. W efekcie co dziewiąty pracownik w Polsce będzie pochodził z Ukrainy.
My, jako organizacja wspierająca tworzenie oraz działalność związków zawodowych na terenie Polski, widzimy ogromne możliwości nadużyć ze strony pracodawców. Jednocześnie chcemy, żeby każdy miał dostęp do tych samych praw, niezależnie od pochodzenia, wykształcenia i płci. Dlatego zaczynamy robić to, co “dojrzewało” już od kilku lat – realizujemy projekt na rzecz pracowników i pracownic z Europy Wschodniej.