Kwota podana na umowie to najczęściej kwota wynagrodzenia brutto. Jest to całość wynagrodzenia, które następnie będzie pomniejszana o należne świadczenia (podatek dochodowy, składki ZUS w części obciążającej pracownika).

Zgodnie z prawem pracy w Polsce w 2022 roku minimalna pensja wynosi 3010 zł za miesiąc albo 19,70 zł za godzinę.
Ważne! Wynagrodzenie brutto musi zostać zapisane na Twojej umowie. Jeżeli nie zauważyłeś zapisu wynagrodzenia zgłoś się do nas – skonsultujemy to!
Wynagrodzenie netto to kwota, którą pracownik otrzymuje po odliczeniu należnych świadczeń.
Zgodnie z prawem pracy w 2022 roku, minimalna kwota netto – wynosi 2363,56 zł za miesiąc, albo 14,91 zł za godzinę.


Skąd różnice między brutto I netto?
Najprostsza odpowiedź – z podatków i składek.
Żeby obliczyć ile dostaniesz “na rękę” – skorzystaj z online kalkulatora:
https://wynagrodzenia.pl/kalkulator-wynagrodzen //