Zgodnie z decyzją rządu polskiego każdy uchodźca oraz uchodźczyni z Ukrainy, który/która wyjechał(a) do Polski 24 lutego 2022 r. i później, może skorzystać z pomocy medycznej na takich samych zasadach jak obywatele Polski.
Świadczenia zapewniają placówki medyczne, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia RP.