Każda osoba, która mieszka w Polsce więcej niż 183 dni i ma źródło dochodu w Polsce ma obowiązek rozliczenia podatkowego.

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracy oraz umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło) oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT)

✅Jak rozliczyć PIT?

Rozliczenie PIT polega na przygotowaniu i złożeniu rocznej deklaracji podatkowej PIT.

W większości przypadków podstawą do rocznego rozliczenia jest formularz PIT-11

Pracodawca jest zobowiązany do przekazania pracownikom PIT-11 z informacją o dochodach za dany rok i zapłaconych podatkach, do końca lutego każdego roku za rok poprzedni. Na podstawie PIT 11 trzeba wypełnić deklarację podatkową PIT-37 (jeśli nie prowadzicie działalności gospodarczej). Można skorzystać też z usługi „Twój e-PIT” gdzie na portalu podatkowym poddatki.gov.pl znajduje się wstępnie przygotowany e-PIT, który wystarczy sprawdzić, ewentualnie uzupełnić oraz wysłać elektronicznie lub wydrukować oraz złożyć w Urzędzie Skarbowym właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania.

✅ PIT dla młodych

PIT dla młodych to zwolnienie osób do 26. roku życia z płacenia podatku dochodowego.

Jednak obowiązują pewne ograniczenia.

📌Zerowy pit obowiązuje tylko do ukończenia 26 roku życia.

📌 Z podatku zwolniony jest dochód do kwoty 85 528 zł rocznie. Jeśli ten limit będzie przekroczony, nadwyżka ponad tę kwotę będzie podlegała opodatkowaniu i wymaga złożenia deklaracji PIT 37.

Natomiast jeśli dochód osoby do 26 roku życia nie przekracza tej kwoty oraz osoba nie uzyskuje dochody z innych źródeł nie ma obowiązku złożenia deklaracji PIT.