Norma przepracowanych godziny dziennie dla pracownika zatrudnionego na pełen etat, według Kodeksu Pracy wynosi 8 godzin. Przekroczenia jej daje pracownikowi upoważnienie do wypłaty za nadgodziny lub do dnia wolnego.

W tygodniu norma godzinowa stanowi przeciętnie 40 godzin. To oznacza, że norma może być mniejsza w danym tygodniu, i większa w drugim, jednak musi być wyrównana w przedziale czasowym w którym jest dokonywane rozliczenie.
Ważne! Normy czasu pracy ustalone w Kodeksie Pracy dotyczą tylko osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wymiar czasowy pracy osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło ustala się w treści umów indywidualnie przez pracodawcę i pracownika czy pracownice.

Przerwy
Każdy pracownik lub pracownica pracująca/y na podstawie umowy o pracę ma prawo do nieprzerwanego 11 godzinnego odpoczynku na dobę, oraz 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku w tygodniu. Osoby pracujące więcej niż 6 godzin dziennie mają prawo do co najmniej 15 minutowej przerwy w trakcie pracy, która jest wliczana do czasu pracy.