Często spotykamy się z przypadkami niezgodnego z prawem pracy traktowania pracowników budowlanych. Do takich sytuacji nagminnie dochodzi przy rozwiązaniu umowy. Poniżej opisujemy jak zabezpieczyć się przed popularnymi praktykami pracodawców

📌 Eksmisja
Zgodnie z polskim prawem pracodawca zatrudniający pracownika spoza Polski jest zobowiązany zapewnić mu miejsce zamieszkania. W związku z tym większość pracowników budowlanych z Ukrainy i Białorusi jest zależna mieszkaniowo od pracodawcy. Często więc przy rozwiązaniu umowy pracodawca od razu eksmituje pracowników..

✅ Należy pamiętać, że mieszkanie jest elementem umowy – więc bez rozwiązania umowy nikt nie może zmusić pracownika do eksmisji z mieszkania. Jeżeli pracodawca chce Cię zwolnić, może to zrobić jedynie z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który jest określony w umowie (co najmniej 2 tygodnie). Nie zgadzaj się na natychmiastowe rozwiązanie — zyskasz czas, podczas którego masz szansę znaleźć sobie nowe miejsce zamieszkania

📌 Brak wypłaty za urlop lub chorobowe (dotyczy umowy pracy)

✅ Przy rozwiązaniu umowy o pracę powinno zostać wydane wydane świadectwo pracy. Pracodawca musi umieścić w nim informacje dotyczące wykorzystanych dni urlopu bądź zwolnienia chorobowego. Jeżeli informacje nie są prawdziwae masz 14 dni, żeby sprostować świadectwo. Jeżeli pracodawca odmówi wprowadzenia poprawek, to możesz złożyć sprawę do sądu pracy

📌Arbitralne kary i obciążenia

Nieuczciwi pracodawcy często przywłaszczają sobie część wypłaty, potrącając z niej arbitralnie nałożoną karę
✅Pamiętaj, że kara musi:

a) Być nałożona pisemnie.
b) współmierna – czyli adekwatna do poniesionych kosztów pracodawcy
c) W przypadku umowy o pracę – może zostać nałożona tylko za zgodą pracownika albo przez sąd
d) W przypadku umowy zlecenia: obciążenie może być nałożone bez zgody pracownika lub sądu, ale tylko pod warunkiem, że pracodawca jest w stanie udowodnić poniesione koszty – n.p. przedstawić fakturę za naprawę sprzętu
e) I najważniejsze – to pracodawca musi udowodnić żądania, a nie Ty swoją niewinność.

Wiemy, że rynek pracy w Polsce potrafi być niesprawiedliwy, szczególnie dla pracowników spoza Polski. Jednak możesz coś z tym zrobić! Broniąc swoich swoich praw, a szczególnie dołączając do związku zawodowego – wpłyniesz na lepszą sytuacje migrantów!