Dwie najbardziej popularne formy zatrudnienia w Polsce – na podstawie umowie o pracę oraz na podstawie umowie zlecenia.

✅ Umowa o pracę

Prawa pracownicze w przypadku umowy o pracę są regulowane na podstawie Kodeksu Pracy.
Umowa o pracę gwarantuje:
📌 Minimalne wynagrodzenie (3010 zł brutto, czyli 2364 zł netto);
📌 ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne;
📌 prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego nie mniej niż 20 dni w roku;
📌 prawo do urlopu macierzyńskiego oraz urlopu na żądanie;
📌 prawo do rekompensaty za nadgodziny pracy;
Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma określone godziny i miejsce pracy oraz polecenia od pracodawcy dotyczące wykonywanej pracy.

✅ Umowa zlecenie

Prawa pracownicze są regulowane przez Kodeks cywilny
Umowa zlecenia zapełnia:
📌 Minimalną stawkę godzinową (19,70 zł brutto czyli 14,47 netto);
📌 prawo do urlopu macierzyńskiego tylko w przypadku zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego;
📌 ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i składki są opłacane przez pracownika.
Umowa zlecenia NIE zapewnia:

  • Płatny urlop wypoczynkowy;
  • prawo do urlopu na żądanie;
  • rekompensaty za nadgodziny.

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy zlecenia ma elastyczne godziny pracy i nie ma konkretnego miejsca pracy.
Umowa zlecenia może być wypowiedziana w każdym momencie