O kolejkach do otrzymania numeru PESEL w Warszawie i w innych dużych miastach Polski niedługo zaczną krążyć legendy. Dlatego nasuwa się logiczne pytanie: czy naprawdę jest on tak niezbędny i czy jest wart wszystkich tych wysiłków?
Patrząc w przyszłość, od razu trzeba przyznać, że warto.
Poniżej wyjaśniamy, czym jest numer PESEL, a także profil zaufany, który zwykle przyznawany jest wraz z PESELem, oraz co przedstawione narzędzia dają Ukraińcom i Ukrainkom, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego.
Numer PESEL to polski odpowiednik powszechnie znanego z Ukrainy numeru identyfikacyjnego, który służy m.in. do rejestracji podatkowej obywateli. Dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24.02.2022 roku została uruchomiona specjalna procedura uzyskania PESEL, dzięki czemu Twój pobyt w Polsce może zostać zalegalizowany bez nadawania statusu uchodźcy.
Do czego służy PESEL?

 • otwarcia rachunku bankowego;
 • korzystania z usług medycznych;
 • podpisania umowy najmu;
 • podpisania umowy ubezpieczenia;
 • złożenia dokumentów na uczelni;
 • prawidłowego opodatkowania wynagrodzeń.
  Profil zaufany – to narzędzie online, które zawiera dane osobowe (imię, nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL) i pomaga online rozwiązywać problemy związane z urzędami państwowymi. Tak naprawdę jest to polski odpowiednik ukraińskiej DII.
  Profil zaufany umożliwia wykonanie następujących czynności:
 • złożenie wniosku online o pomoc finansową;
 • sprawdzenie danych medycznych (recepty, skierowania na badania, certyfikaty COVID itp.) w koncie online pacjenta (IKP); lub umówienie się na wizytę u lekarza;
 • zarejestrowanie się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna;
 • otworzenie w Polsce działalności gospodarczej
 • uzyskanie odpisu z Rejestru Stanu Cywilnego (dane o urodzeniu, stanie cywilnym itp.) lub zgłoszenie urodzenia dziecka;
 • zapisanie dziecko do przedszkola;
 • usunięcie samochodu z rejestru lub zarejestrowanie samochodu;
 • sprawdzenie danych dotyczących mandatów dla kierowców i płatności mandatów.
  Jak otrzymać profil zaufany?
  1) Podczas otrzymania numeru PESEL zapytaj, czy będziesz miał/a razem z nim profil zaufany, jeśli nie – powiedz, że chciał(a)byś go dostać.
  albo:
  2) Złóż wniosek online o profil zaufany na stronie pz.gov.pl