Профспілкова діяльність в Польщі

How Can We Help?
Drukuj

Профспілки – це громадські організації, які створюються на добровільних засадах працівників.  Їхнє завдання – представляти групу працівників, відстоювати дотримання професійних і соціальних прав, домовлятися про покращення умов праці.  Профспілки можуть домовитися про кращі умови та стандарти оплати праці, вигідні колективні трудові договори.  Закон надає профспілкам статутну незалежність.

Правова основа:

 • Стаття 59 Конституції Республіки Польща забезпечує свободу об’єднання в профспілки.  Це означає, що ніхто, крім законодавця у виняткових випадках, не може обмежувати право на об’єднання та діяльність у профспілкових структурах.  Слід підкреслити, що вступ до профспілки та активна участь у її діяльності не можуть мати негативних наслідків на виробництві, таких як розірвання трудового договору, зниження розміру заробітньої плати або переведення на іншу, нижчу посаду.
 • Закон від 23 травня 1991 року про профспілки визначає, що профспілка є добровільною організацією працівників, на основі самоврядування. Вона створена для представництва та захисту прав працівників, їх професійних та соціальних інтересів.  Характерною рисою профспілок є незалежність у їх статутній діяльності від роботодавців, а також від державної адміністрації, органів місцевого самоврядування та інших організацій.  Це організація, що складається з «працюючих людей» і об’єднує їх на громадських засадах.  Визначення «працюючих» включає осіб, які мають право створювати профспілки та об’єднуватися в них, тобто найманих працівників та інших осіб, які мають право створювати профспілки.

 У статті 4 Закону про профспілки зазначено, що профспілки представляють працівників та інших своїх членів, захищають їхню гідність, права, матеріальні та моральні інтереси, як колективні, так і індивідуальні.  Виходячи з цього, діяльність профспілок  в широкому сенсі можна визначити як представництво працівників у відносинах з роботодавцем і захист прав працівників (у частині дотримання роботодавцем його індивідуальних умов контракту, так і інших умов, як, наприклад, контроль за умовами охорони праці).  Профспілки повинні, насамперед, прагнути до поліпшення умов праці та заробітної плати працівників.

Хто має право створювати профспілки та вступати до них?

Право на створення профспілки та вступ до неї мають:

 • працівники незалежно від підстави трудових відносин,
 • особи, найняті на підставі, відмінній від трудових відносин, наприклад, на основі цивільно-правових договорів (договір доручення, договір підряду, B2B),
 • особи, що належать до сільськогосподарських виробничих кооперативів
 • особи, які виконують роботу за договором з агенством, якщо вони не є роботодавцями,
 • люди, які працюють з дому можуть долучитися до профспілок, що діють на робочих місцях, з якими вони уклали трудовий договір,
 • безробітні, правила прийому яких визначаються статутами окремих профспілок,
 • особи, які були закріплені для проходження замісної служби в даному закладі
 • пенсіонери.

Чому сприяє створення профспілки на місці роботи?

Створення профспілки вносить багато змін в компанію, в якій вона створюється.  Це змушує роботодавця змінити поведінку та стратегію управління компанією.  Відтепер багато своїх рішень роботодавець зобов’язаний погоджувати з профспілкою.  У деяких питаннях працевлаштування роботодавець змушений прислухатися до думки профспілки, в інших випадках він не може прийняти рішення без згоди профспілки.  Роботодавець також зобов’язаний забезпечити для функціонування такої організації приміщення та обладнання, необхідні для зв’язку.  Функціонування профспілок на підприємствах приносить багато переваг працівникам, але не всі роботодавці цим задоволені.  Роботодавець також не може ліквідувати профспілку.  Роботодавець також зобов’язаний за умовами договору, укладеного з профспілкою, забезпечити робочу профспілкову організацію приміщенням та обладнанням, необхідним для виконання нею своїх обов’язків на виробництві.  Роботодавець також зобов’язаний збирати членські внески до профспілок із заробітної плати працівників, звісно за письмовою заявою працівника.

Профспілка – чи повинен роботодавець з нею співпрацювати?

Слід підкреслити, що профспілка не буде відігравати вирішальну роль у всіх питаннях, пов’язаних з робочим місцем.  Існує низка трудових питань, в яких профспілка діє лише шляхом надання висновків і рекомендацій, висуває свої вимоги.  З іншого боку, в деяких питаннях, що стосуються долі компанії, роботодавець зобов’язаний вести розмову до взаємного узгодження позицій.  Інакше профспілкові діячі можуть вдатися до правових інструментів.  Проте, після створення профспілки на виробництві роботодавець за законом зобов’язаний вирішувати певні питання за згодою з профспілкою.

Як створити профспілку?

Для створення профспілки необхідно не менше 10 осіб, які відповідають статутним вимогам для створення профспілки.  Ці особи приймають рішення про створення профспілки.  Перед реєстрацією члени профспілки повинні прийняти її статут і обрати установчий комітет у кількості від 3 до 7 осіб.  Після цього необхідно подати заяву на реєстрацію до Національного судового реєстру.  Проте вся відповідна інформація про профспілку, такі як:  сфера діяльності, цілі та завдання профспілки, правила вступу та припинення членства, а також права та обов’язки членів визначаються статутами профспілки, які підписуються членами-засновниками.

Якщо профспілкова організація налічує в одній організації не менше 10 членів (які можуть створювати та об’єднуватися в профспілки), то вона має права профспілкової організації підприємства.  З іншого боку, міжспілкова профспілкова організація – це організація, яка об’єднує більше одного закладу праці.

Часто простіше створити організацію при великій профспілці, такій як Ініціатива робітників, Конфедерація праці чи Національний альянс профспілок. Осередок профспілки не зобов’язаний реєструватися в Національному судовому реєстрі і може використовувати статут основної організації. Співробітники за погодженням з обраною організацією організовують установчі збори та приймають рішення про створення профспілки. Кожен великий союз описує таку процедуру на своєму сайті. Якщо профспілка не може бути створена на виробництві через, наприклад, недостатню кількість працівників, працівники можуть вступати до Міжпідприємницького комітету. Така профспілка об’єднує працівників з різних робочих місць, як правило, з однієї галузі. Міжпідприємницькі профспілки мають такі ж повноваження, як і трудові комітети.

Як вступити до профспілки?

Як правило, членом профспілки може стати будь-який працівник підприємства.  Для цього необхідно подати заяву до ради профспілки.  Профспілки хочуть, щоб їхні члени були активними та збільшували свою кількість.  Для вступу до профспілки необхідно лише письмове бажання працівника вступити до профспілки та згода профспілкових органів.

Профспілкова організація підприємства в дії

До завдань профспілкової організації підприємства входять:

– займати позицію в особистих справах працівника з питань, зазначених у нормах трудового законодавства, насамперед, йдеться про підтримку особистих прав працівника, зокрема тривалості трудових відносин.  Наприклад, обов’язок проконсультуватися з профспілкою, членом якої є даний працівник, або з працівником, що не є членом, який звернувся до профспілки за її захистом, про намір розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, з попередженням.  Тут слід підкреслити, що в більшості випадків думка профспілок не є обов’язковою для роботодавця і висвітлює лише один з поглядів.  Однак у разі відсутності співпраці з профспілками в цьому питанні працівник може оскаржити дійсність наданого повідомлення, а роботодавець може чекати збитків і позову працівника щодо поновлення на роботі або компенсації в суді з трудових питань,

 • контроль за дотриманням на робочому місці положень трудового законодавства, в тому числі щодо охорони праці,
 • обов’язок роботодавця отримати висновок профспілки підприємства щодо розірвання трудового договору в дисциплінарному порядку;  виступати перед роботодавцем і органом трудового самоврядування з питань, що стосуються колективних інтересів і прав працівників;
 • співпраця з Державною інспекцією праці та керівництво Соціальною інспекцією праці, моніторинг житлових умов пенсіонерів за віком та інвалідністю (ст. 26 Закону про профспілки).

 Інші права:

 • право визначати графік робочого часу, план відпусток,
 • право співпрацювати з роботодавцем у створенні внутрішніх актів компанії, тобто трудових розпорядків, положень про оплату праці, положень фонду соціальних виплат компанії,
 • право на ведення колективних переговорів і укладення колективних договорів,
 • право проводити законні страйки відповідно до Закону про колективне вирішення спорів,
 • право контролю за дотриманням закону про працю, а також норм і правил охорони праці,
 • право на ведення підприємницької діяльності,
 • право представляти інтереси працівників на міжнародній арені,
 • право давати висновки щодо припущень та проектів правових актів у сфері, що охоплюється завданнями профспілок, та припущень проекту державного бюджету та проекту бюджетного акту.

Захист профспілкових активістів

Як правило, роботодавець без згоди правління профспілкової організації підприємства не може розірвати трудові відносини з членом, визначеним рішенням правління, або іншим працівником, який є членом даної профспілкової організації, уповноважений представляти цю організацію перед роботодавцем, або орган чи особа, яка здійснює для роботодавця діяльність, пов’язану з трудовим законодавством.  Роботодавець не має права в односторонньому порядку змінювати умови праці та оплати праці на шкоду такому працівникові (ст. 32 Закону про професійні спілки).  Тривалість цього захисту залежить від періоду, зазначеного в рішенні правління, і додатково триває максимум один рік після закінчення періоду, зазначеного у вищезазначеному  дозволі.  До додаткових прав профспілкового активу відносяться право на звільнення від обов’язку виконання роботи на час повноважень у правлінні профспілкової організації підприємства, право на звільнення з роботи із збереженням права на оплату праці, право на виконання обов’язків, спеціальну діяльність, що є результатом профспілкової діяльності на умовах, визначених Законом про профспілки.

Який розмір членського внеску для члена профспілки?

Щомісячний членський внесок для члена профспілки становить приблизно 1% від зарплати за місяць.

Відповідно до статті 331 закону про профспілки, роботодавець за письмовим запитом профспілкової організації підприємства та за письмовою згодою особи, яка виконує найману роботу, зобов’язаний стягнути із заробітної плати цієї особи профспілковий внесок у заявленому нею розмірі. Роботодавець зобов’язаний негайно перерахувати суму зібраних профспілкових внесків на банківський рахунок або рахунок у кооперативній ощадній та кредитній касі, зазначений профспілковою організацією.

З 1 січня 2022 року ви можете відрахувати знижку на членські внески профспілкам. Якщо профспілковий внесок утримується із заробітної плати роботодавцем, то інформація про утримання міститься у PIT-11. Закон Про податок на прибуток фізичних осіб збільшив ліміт вирахування сплачених внесків з 300 злотих до максимум 500 злотих. Перше вирахування за поточний рік можна буде зробити в наступному розрахунку, тобто до кінця квітня 2023 року.

Unions Help Refugees