Прийняття на роботу лікарів та медичних сестер та визнання диплому

How Can We Help?
Drukuj

Кожен лікар і медсестра в Польщі повинні мати право працювати за професією. Є документ, який дозволяє їм легально виконувати свою роботу. Його видає Медична рада. Лікарі та медсестри, які закінчили університети в країнах за межами Європейського Союзу, а також пройшли там стажування та пройшли спеціалізацію, можуть отримати право на професійну практику (PWZ) двома способами:

 1. Отримавши згоду міністра охорони здоров’я на заняття професійною діяльністю та умовну практику за професійною діяльністю, видану районною медичною радою.
 2. Через визнання диплому – тобто визнання відповідності отриманої освіти стандартам Польщі та ЄС.

Лікарям і медсестрам з України не потрібно відразу визнавати свої дипломи. Вони можуть спочатку отримати WPWZ. Цю процедуру значно спростили.

Згода міністра охорони здоров’я та умовне право на заняття професійною діяльністю

Закон про умовну практику дозволяє лікарю або медсестрі працювати за професією протягом визначеного періоду часу (5 років). Вони можуть виконувати свою роботу принаймні протягом першого року лише під наглядом свого лікаря-координатора. Також у документі зазначено, які медичні процедури він може виконувати. Лікар / медична сестра, прийняті на роботу на підставі WPWZ, протягом 7 днів з моменту початку роботи повинні повідомити міністра охорони здоров’я, в якому медичному закладі і на який термін вони були працевлаштовані. Неподання повідомлення може бути підставою для відкликання згоди на заняття лікарем / стоматологом / медичною сестрою.

Для отримання згоди МОЗ необхідно надіслати заяву та повний пакет документів за адресою: Ministerstwo Zdrowia, Departament Rozwoju Kadr Medycznych, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa. Документи мають бути пронумеровані в порядку, зазначеному у зверненні на сайті міністерства, а переклади позначені літерою «А». До заяви необхідно додати:

 1. Диплом лікаря/стоматолога, що підтверджує закінчення не менше п’ятирічного навчання. Легалізувати дипломи чи дублікати не потрібно. Особи, які перетнули кордон України з Польщею після 24 лютого 2022 року, можуть пред’явити диплом у вигляді копії належної якості. Протягом 6 місяців після закінчення збройного конфлікту в Україні необхідно надати оригінал диплома або нотаріально завірену копію документа.
 2. Заяву такого змісту: «Усвідомлюючи кримінальну відповідальність за подання неправдивої заяви, підтверджую свою дієздатність у повному обсязі» (у заяві має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце і дата складання заяви, а також розбірливий підпис)
 3. Довідка про стан здоров’я, що дозволяє займатися професією, видана лікарем
 4. Документи, що підтверджують «бездоганну етичну основу»:
  • Заява: «Усвідомлюючи кримінальну відповідальність за подання неправдивої заяви, заявляю, що мене не карали за умисний злочин чи умисне податкове правопорушення та, що проти мене не порушено кримінальну справу за умисне вчинений злочин або кримінальний злочин, і що немає обставин, які, відповідно до Кодексу медичної етики та інших правових норм, у значенні вимоги, зазначеної в ст. 5 уст. 1 п. 5 Закону від 5 грудня 1996 р. про професії лікаря і стоматолога, може вплинути на виконання професії лікаря або стоматолога на території Республіки Польща АБО
  • документ, що підтверджує відсутність професійних порушень та дотримання етичних вимог, виданий уповноваженим органом в Україні.

Усі документи повинні бути перекладені на польську мову присяжним перекладачем. Нижче в цій статті ви можете знайти список перекладачів-волонтерів. Також знадобиться фотодокумент, що підтверджує громадянство (паспорт, ID-картка) та документ, що підтверджує дату перетину кордону з Польщею.

Умовне право на щоб займатися професією

Після отримання позитивного висновку лікар/медсестра повинні з’явитися до районної медичної ради (Okręgowej Rady Lekarskiej) за місцем проживання. ORL видає Warunkowe Prawo Wykonywania Zawodu (Умовне право на заняття професійною діяльністю). Рада може вимагати ті самі документи, які вимагає МОЗ, тому ви повинні підготувати їх у двох примірниках. Після отримання рішення ORL лікар / медсестра можуть приступати до роботи. Вони повинен повідомити про місце та період роботи міністра охорони здоров’я через Систему реєстру лікарів.

Умовна практика для медичних працівників з України діє 5 років. Однак цей термін не можна продовжити! Важливе! Якщо заявник не звернеться з проханням про повернення документів, їх залишать у МОЗ. Для їх повернення необхідно подати заяву на адресу міністерства.

Джерело та зразок заяв та перелік необхідних документів:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/posiadasz-wylacznie-dyplom-potwierdzajacy-ukonczenie-studiow-na-kierunku-lekarskim-lub-lekarsko-dentystycznym

Особи з країн за межами Європейського Союзу, окрім України, підпадають під таку саму процедуру, за винятком того, що вони не можуть надати копію диплома, не засвідчену нотаріусом, або підтвердити свій етичний кодекс за допомогою декларації. Щоб отримати WPWZ, вони також повинні продемонструвати знання польської мови та вказати медичну установу, яка їх працевлаштує.

https://izba-lekarska.pl/prawo-wykonywania-zawodu/uzyskanie-warunkowego-prawa-wykonywania-zawodu-lekarza-lekarza-dentysty/

Визнання диплому

Повну та безстрокову ліцензію на практику лікаря/стоматолога та визнання медичної спеціалізації можна отримати лише через визнання медичного диплому. Нострифікація може бути проведена незалежно від роботи на основі WPWZ. Щоб отримати повну ліцензію на практику, необхідно:

 1. Розпочати визнання вашого диплому в одному з медичних університетів Польщі. Визнання полягає у порівнянні університетом навчальних програм і, за необхідності, доповнення прогалин у навчальному плані та проходження стажування. Ця частина процедури є платною – вартість може досягати зарплати професора, зазвичай близько 3000 злотих. 
 2. Проходять т. зв LEWu або LDEWu, тобто перевірочний медичний огляд / медично-стоматологічний огляд, який проводить Центр медичних оглядів у Лодзі. Щоб скласти іспит ви повинні подати заявку онлайн через веб-сайт CEM:  https://www.cem.edu.pl/ Іспити проводяться двічі на рік, у зимову та літню сесії.
 3. Здійснити післядипломне стажування в Польщі або спробувати визнати стаж через Медичний центр післядипломної освіти.

Для проходження післядипломної практики в Польщі звертайтеся до Окружної лікарської палати  https://nil.org.pl/dzialalnosc/izby-okregowe Для визнання інтернатури необхідно надіслати заяву до Медичного центру післядипломної освіти та додати підтверджуючі документи:

 1. Свідоцтво про професійну діяльність або інший документ, на підставі якого лікар, стоматолог проходив інтернатуру післядипломної освіти;
 2. Програма і тривалість післядипломної практики та місця її проходження;
 3. Органи чи установи, які проходили аспірантуру;
 4. Попередній досвід роботи
 5. Дипломи або сертифікати про отриману професійну кваліфікацію;
 6. Професійний висновок, виданий уповноваженою особою за останнім місцем здійснення професійної діяльності;

https://www.gov.pl/web/zdrowie/uzyskaj-uznanie-stazu-podyplomowego-lekarza-lekarza-dentysty-odbytego-poza-unia-europejska1

4.Пройдіть LEK / LDEK або заключний медичний огляд / медично-стоматологічний заключний огляд у Центрі медичних оглядів у Лодзі https://www.cem.edu.pl/.  Медсестрам і акушеркам потрібно лише підтвердити свій диплом, а потім подати заяву до Окружної палати медсестер і акушерок.

Куди звернутися за допомогою?

Вища медична палата та окружні медичні палати, а також Вища палата медсестер і акушерок допоможуть отримати право на практику.

Контакти:

Вища медична палата:

pomocNIL@hipokrates.org

Головна палата медсестер і акушерок:

ukraina@nipip.pl

Допомога в перекладах, в тому числі присяжних:

www.tlumaczedlaukrainy.pl

Unions Help Refugees