Коли іноземцю не потрібно мати дозвіл на роботу у Польщі?

How Can We Help?
Drukuj

1. вони мають статус біженця, отриманий у Польщі;

2. їм було надано додатковий захист (ochrona uzupełniająca) у Польській Республіці;

3. вони мають посвідку на проживання в Польщі;

4. мають посвідку на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу (Польська Республіка);

5. вони мають дозвіл на проживання з гуманітарних причин;

6. вони мають дозвіл на відпочинок дорівень у Польській Республіці;

7. вони користуються тимчасовим захистом (ochrony czasowej) у Польській Республіці;

8. мають дійсну довідку, видану відповідно до статті 35 (1) Закону від 13 червня 2003 року про надання іноземцям захисту на території Польської Республіки;

9. вони є громадянами держави-члена Європейського Союзу;

10. вони є громадянами держави Європейської економічної зони, яка не входить до Європейського Союзу;

11. вони є громадянами держави, яка не є учасником угоди про Європейський економічний простір, яка може користуватися свободою пересування осіб на підставі договору, укладеногоцією державою з Європейським співтовариством та його державами-членами;

12. вони є громадянами Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, зазначених у пункті 1 статті 10. b і D угоди про вихід або членом сім’ї, зазначеним у пункті 1 статті 10. e та f цієї угоди;

13. супроводжують іноземця на території Польщі, згаданого у пунктах 7-9 статті 87 Закону про заохочення зайнятості та інститутах ринку праці (тобто він є громадянином держави-члена Європейського Союзу, громадянином держави Європейської економічної зони, що не входить до Європейського Союзу) , як член сім’ї у значенні закону від 14 липня 2006 р. про в’їзд на територію Республіки Польща, перебування та виїзд з цієї території громадян держав-членів Європейського Союзу та членів їх сімей;

14. супроводжують польського громадянина як члена сім’ї у значенні ст. 2 п. 4 літ. б закону від 14 липня 2006 р. про в’їзд на територію Польської Республіки, перебування та виїзд з цієї території громадян держав-членів Європейського Союзу та членів їх сімей;

15. вони є особами, згаданими в параграфах 2 та 3 статті 19 Закону від 14 липня 2006 року про в’їзд на територію Польської Республіки, перебування та виїзд з цієї території громадян держав-членів Європейського Союзу та членів їх сімей;

16. вони мають дозвіл на тимчасове проживання, описаний у статтях 114 (1) або 1А (так званий єдиний дозвіл на тимчасове перебування та роботу (jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę)), статті 126 (дозвіл на тимчасове перебування у разі виконання функцій у раді директорів юридичної особи (zezwolenie na pobyt czasowy w przypadku pełnienia funkcji w zarządzie osoby prawnej)), статті 127 (так звана Блакитна карта ЄС (Niebieska Karta UE)), статті 139A (1) (дозвіл на тимчасове перебування для виконання рамках передачі всередині підприємства), статті 139.1 (дозвіл на тимчасове перебування з метою довгострокової мобільності працівника виконавчого, спеціаліста або працівника, який проходить стажування, в рамках передачі всередині підприємства (zezwolenie na pobyt czasowy . 142 (дозвол на виконання роботи шляхом виконання функцій у раді директорів товариства з обмеженою відповідальністю або акціонерного товариства, яке іноземець створив або чиї акції він придбав) закону від 12 грудня 2013 р. про іноземців на умовах, зазначених у цьому дозволі, якщо законодавство не допускає їх зміни;

17. знаходяться на польській території у зв’язку з використанням короткострокової мобільності працівника керівного складу, спеціаліста або працівника, який проходить стажування в рамках переведення всередині підприємства на умовах, зазначених у статті 139n(1) (повідомлення про намір іноземця використовувати короткострокову мобільність) закону від 12 грудня 2013 року про іноземців;

18. вони знаходяться на території Польщі у зв’язку з використанням короткострокової мобільності вченого на умовах, зазначених у статті 156В(1) (умови допустимості короткострокової мобільності вченого на території Республіки Польща) закону від 12 грудня 2013 року про іноземців;

19. вони знаходяться на території Польщі у зв’язку з використанням мобільності студента на умовах, зазначених у статті 149b(1) (умови прийнятності мобільності студента на території Республіки Польща) від 12 грудня 2013 року про іноземців;

20. мають дозвіл на роботу та знаходяться на польській території:

  • на підставі візи, за винятком візи, виданої для цілей, зазначених у статті 60 (1) (1) або 22 Закону від 12 грудня 2013 року про іноземців, або
  • на підставі статті 108 (1) (2) або статті 206 (1) (2) Закону від 12 грудня 2013 року про іноземців або на підставі відбитка штампу, вміщеного у проїзному документі, що підтверджує подання заяви на отримання дозволу на перебування довгострокового резидента Європейського Союзу, якщо безпосередньо перед поданням заяви він мав право працювати на території Республіки Польща, або
  • на підставі дозволу на тимчасове проживання, за винятком дозволу, виданого у зв’язку з обставинами, зазначеними у статті 181(1) Закону від 12 грудня 2013 року про іноземців, або
  • на підставі документа, зазначеного у статті 61 Закону від 12 грудня 2013 р. іноземців, які визначають статус члена сім’ї члена дипломатичної місії або консульської установи іноземної держави або іншої особи, прирівняної до них на підставі законів, угод або загальноприйнятих міжнародних звичаїв, що перебуває з цим особою в домашньому співтоваристві, якщо між Республікою Польща та іноземною державою або міжнародною організацією укладено угоду або міжнародну угоду про здійснення комерційної діяльності членами сімей співробітників дипломатичних місій або консульських установ, або
  • на підставі візи, виданої іншою державою Шенгенської зони, або
  • на підставі посвідки на проживання, виданої іншою державою Шенгенської зони, або
    у рамках безвізового режиму;

21. вони знаходяться на польській території відповідно до статті 108 (1) Закону від 12 грудня 2013 року про іноземців та: безпосередньо перед поданням заяви про надання іншого дозволу на тимчасове проживання, зазначеного у статті 139a (1) або статті 139o (1) Закону від 12 грудня 2013 року про іноземців, вони перебували на цій території на підставі цього дозволу та продовжують виконувати роботу, на яку вони мали право на підставі цього дозволу,

22. вони виконують роботу як працівники керівного складу, спеціаліста або працівника, який проходить стажування в рамках переведення всередині підприємства, зазначеного в пункті 13B статті 3 Закону від 12 грудня 2013 року про іноземців, на користь приймаючої організації, яка подала заявку на отримання дозволу на тимчасове проживання, зазначеного у пункті 1 статті 139o цього Закону, на умовах, зазначених у цій заяві,

23. вони проводять наукові дослідження або розробки в науковій установі, розташованій на польській території, затвердженій міністром внутрішніх справ на підставі положень статті 151(4)-5 Закону від 12 грудня 2013 року про іноземців, та подали заяву про надання дозволу на тимчасове перебування, зазначеного у статті 151b (1) цього закону, на умовах, зазначених у договорі, зазначеному у статті 151b (1), пункті 2 цього закону.

Unions Help Refugees