Договір про лояльність з роботодавцем

How Can We Help?
Drukuj

Роботодавець може захистити інтереси компанії за допомогою угоди про лояльність, яка зобов’язує працівника залишатися лояльним до компанії. Договір про лояльність укладається між працівником і роботодавцем і може діяти не тільки під час виконання роботи у роботодавця, а й після її закінчення. Цей тип контракту може містити, наприклад, положення про неконкуренцію та інші умови, вигідні для роботодавця. Сам зміст угоди про лояльність залежить від домовленостей сторін, зацікавлених у її підписанні. Ви завжди можете обговорити окремі положення договору.

Договір лояльності на навчання
Це найпоширеніший тип угоди про лояльність. Таким чином роботодавці намагаються захиститися від виїзду нових кадрів. Ці угоди часто укладаються перед навчанням. Тип контракту залежить насамперед від політики роботодавця.
Угода про лояльність не повинна застосовуватися, якщо це, наприклад, обов’язкове навчання, таке як навчання з техніки безпеки або курси з використання приладів або машин, що належать цій конкретній компанії. Як правило, компанії вимагають підписання угоди про лояльність, коли співробітники проходять спеціалізовані курси, які є дорогими для роботодавця.
Договір лояльності повинен бути укладений у письмовій формі. Положення такого договору не можуть бути шкідливими для працівника та менш сприятливими, ніж діючий КЗпП.
Контракт краще захищає інтереси роботодавця, але і без нього закон зобов’язує зберігати в таємниці інформацію, отриману на роботі. Це прямо випливає з КЗпП:
Стаття 100 § 2 пункт 4: Працівник зобов’язаний дбати про добробут робочого місця, охороняти його майно та зберігати конфіденційну інформацію, розголошення якої може завдати шкоди роботодавцю.

Договір лояльності – відшкодування витрат на навчання
Якщо працівник підписав угоду про лояльність за навчання, він повинен буде компенсувати витрати на навчання, коли він вирішить залишити роботу раніше, ніж передбачено угодою. Строк дії договору не може перевищувати трьох років. Винятком може бути ситуація, коли ви звільняєтеся з роботи через невиконання роботодавцем своїх зобов’язань, наприклад, виплати винагороди, або коли ви стали жертвою мобінгу.

Компенсація за порушення договору – неконкуренція
Невиконання умов договору може полягати, наприклад, у прийнятті на роботу в конкурентну компанію або відкриття власного бізнесу. У кожному з цих випадків ви наражаєтесь на збитки через порушення положень угоди про лояльність, яку ви підписали. Слід зазначити, що роботодавець не може вимагати високої матеріальної компенсації. Розмір неустойки фіксується в договорі.
У разі порушення працівником положення про неконкурсну діяльність під час дії трудового договору розмір штрафу, який може накласти роботодавець, відносно обмежений.
Відповідно до ст. 114 КЗпП працівник, який невиконанням або неналежним виконанням своїх обов’язків заподіяв з вини роботодавцю шкоду, несе матеріальну відповідальність відповідно до засад, викладених у положеннях ст. Кодекс законів про працю.
КЗпП передбачає три види матеріальної відповідальності працівника:
-за шкоду, заподіяну ненавмисно – (статті 114-119),
-за шкоду, заподіяну з вини умисно, – (ст. 122),
-за шкоду, заподіяну внаслідок неоприбуткування працівником ввіреного йому з обов’язку повернення або оприбуткування майна – (статті 124, 125).
У разі заподіяння шкоди працівником роботодавець може вимагати лише грошової компенсації.
Працівник несе відповідальність, коли роботодавець доведе (ст. 116 КЗпП) обставини, що обґрунтовують цю відповідальність:
-провина працівника,
-порушення обов’язків працівника (невиконання або неналежне виконання обов’язків працівника),
-розмір фактичного збитку та нормальний причинно-наслідковий зв’язок між поведінкою працівника та спричиненим збитком (пошкодженням майна роботодавця).

Договір лояльності – чи можна його уникнути?
Звільнитися з компанії, з якою ви підписали угоду про лояльність без подальших наслідків, можна тільки з вини роботодавця.
Укладення договору лояльності не є обов’язковим. Іноді роботодавець наполягає на його підписанні, і відмова закінчується відмовою від співпраці. Варто на самому початку обговорити вигідні умови договору. Ви можете поговорити зі своїм роботодавцем про зміну деяких умов контракту або скорочення положення про заборону конкуренції.

Unions Help Refugees