Договір доручення (zlecenia) – які зобов’язання несе поручитель (Zleceniodawca)

How Can We Help?
Drukuj

Договір доручення (zlecenia) має бути укладений у письмовій формі та підписаний працівником (підряднинком) та працедавцем (поручителем).

Яку інформацію має містити договір доручення?

  • тип договору,
  • дата укладання договору, місце та дата початку та завершення обсягу робіт працівника,
  • реквізити підрядника та поручителя. Якщо поручитель є компанією, необхідно вказати назву компанії, адресу її зареєстрованого офісу, номер запису в KRS (Національний судовий реєстр), а також дані особи, уповноваженої представляти компанію. Підрядник повинен надати свою адресу проживання, PESEL, документ, що засвідчує особу).
  • опис завдань, які зобов’язується виконати підрядник.
  • Обсяг виконуваних робіт має бути точно описаний у договорі. розмір винагороди за доручену роботу. Мінімальна ставка складає 23,50 злотих брутто (тобто до оподаткування) за 1 годину роботи.
  • Важливо – у розмові з поручителем варто запитати про перерви під час виконання роботи або про додаткові пільги, наприклад, додаткові вихідні – які будуть оплачуватись.

Які внески сплачує поручитель за договором доручення?
Поручитель зобов’язаний сплачувати внески соціального страхування до служби соціального забезпечення (ZUS) за підрядника. Обов’язковими внесками за договором доручення є пенсійне страхування та страхування у разі непрацездатності. Страхування через хворобу не є обов’язковим, і підрядник сам вирішує, чи буде поручитель платити внески і на це страхування.
Важливо – під час підписання договору доручення підряднику також надаються декларації для заповнення. Рекомендується вказати в декларації згоду сплачувати внески через хворобу, оскільки у разі хвороби підрядник може використовувати оплачувану лікарняну відпустку.
Поручник має 7 днів з моменту початку роботи підрядника за контрактом, щоб сповістити про це Підрядника в службу соціального забезпечення (ZUS). Якщо Підрядник має інші страхові внески (наприклад з іншої роботи), розмір яких дорівнює або перевищує мінімальну національну заробітну плату (3 600,00 злотих брутто), то поручитель звільняється від сплати соціальних внесків за підрядника. І тут обов’язковим є лише медичний внесок за підрядчика.

Сплата поручителем авансу (zaliczki) прибуткового податку (PIT) за договором доручення
Поручитель також має сплатити аванс із прибуткового податку. Крім того, як платник авансових податкових платежів, він має надати підряднику довідку PIT-11 (так само, як і особи, які працюють за трудовим договором (umowie o pracę), отримують довідку PIT-11).

Unions Help Refugees