📍Кожен працівник на umowie o pracę може мати відгул через обставини непереборної сили, у невідкладних сімейних справах, спричинених хворобою чи нещасним випадком, якщо необхідна безпосередня присутність працівника (urlop z powodu siły wyższej) .

✅Відгул має конкретну тривалість – 2 дні або 16 годин у календарних днів в році.

Надається погодинно.

✅Оплачується в розмірі половини посадового окладу.

✅Роботодавець не має права відмовити у наданні такої відпустки, якщо працівник звернеться із заявою не пізніше того ж дня.