❌не ведення документації з питань, пов’язаних з трудовими відносинами, та особових справ працівників,

❌ненадання працівникові належної йому щорічної відпустки або безпідставне зменшення її тривалості,

❌укладення цивільно-правового договору за обставин, коли мав бути укладений трудовий договір,

❌порушення положень про робочий час або положень про права працівників, пов’язані з батьківством,

❌не підтвердження в письмовій формі укладеного з працівником трудового договору,

❌припинення або розірвання трудових відносин з працівником без попередження, з грубим порушенням положень трудового законодавства,

❌застосування до працівника стягнень, не передбачених законодавством про працю про дисциплінарну відповідальність працівників,

❌невиплата в установлений строк винагороди за працю або інших виплат, безпідставне зменшення розміру такої винагороди або виплат чи здійснення безпідставних відрахувань,

❌невидача працівникові świadectwa pracy, недотримання норм і правил охорони праці та безпеки життєдіяльності