Якщо щоденна тривалість робочого часу працівника становить не менше 6 годин, працівник має право на перерву тривалістю не менше 15 хвилин, яка зараховується до робочого часу. З 26 квітня 2023 року, якщо щоденна тривалість робочого часу працівника

  • перевищує 9 годин – працівник має право на додаткову перерву тривалістю не менше 15 хвилин
  • перевищує 16 годин – працівник має право на ще одну додаткову перерву в роботі тривалістю не менше 15 хвилин.

Вищезазначені перерви зараховуються до робочого часу.
Це пов’язано з новою редакцією статті 134 Трудового кодексу, яка діє з 26 квітня 2023 року